Narzędzie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego HDMI dla NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

19749
3/26/2021

Wprowadzenie

Użyj tego narzędzia, aby zaktualizować wersję oprogramowania sprzętowego HDMI do wersji 1.78 na komputerze z rodziny Intel® NUC7i3DN, NUC7i5DN i NUC7i7DN.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 3.3 MB
  • SHA1: 1A8C777F2AE548F454719DF62A0AFF16F0E39FAA

Szczegółowy opis

Celu

Aktualizuje wersję oprogramowania sprzętowego HDMI do wersji 1.78 dla rodziny Intel® NUC, NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN.

Uwaga

Ta aktualizacja ma na celu zmniejszenie problemu, w którym wyświetlacz może nie wybudzić się ze stanu uśpienia.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.