Narzędzie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego HDMI dla NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

19749
3/26/2021

Wprowadzenie

Użyj tego narzędzia do aktualizacji wersji oprogramowania sprzętowego HDMI na wersję 1.79.1.1 na komputerze z rodziny Intel® NUC7i3DN, NUC7i5DN i NUC7i7DN.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 4.8 MB
  • SHA1: A12E021D09927704EF94DAD9B1E2FDBADBFB2833

Szczegółowy opis

Celu

Aktualizuje wersję oprogramowania sprzętowego HDMI do wersji 1.79.1.1 na komputerach z rodziny Intel® NUC, NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN.

Aktualizacje

Udoskonalenia zabezpieczeń.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.