Narzędzie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego HDMI dla NUC8i3BE, NUC8i5BE, NUC8i7BE

19750
3/25/2021

Wprowadzenie

Użyj tego narzędzia do aktualizacji wersji oprogramowania sprzętowego HDMI na wersję 1.78.4.0.4 na komputerach z rodziny Intel® NUC8i3BE, NUC8i5BE i NUC8i7BE.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 3.5 MB
  • SHA1: 0EDD83913F5200F8CCF5EA8F6AE4A5EB55D68E06

Szczegółowy opis

Celu

Aktualizuje wersję oprogramowania sprzętowego HDMI do wersji 1.78.2.0.4 dla zestawów Intel® NUC NUC8i3BE, NUC8i5BE i NUC8i7BE.

Uwaga

Ta aktualizacja ma na celu zmniejszenie problemu, w którym wyświetlacz może nie wybudzić się ze stanu uśpienia.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.