Intel® Data Center Blocks dla systemu BIOS i pakietu aktualizacji oprogramowania sprzętowego (R2XXXWF_bare_metal) dla systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego Nutanix* Enterprise Cloud Update Package (R2XXXWF_bare_metal) dla UEFI

19753
5/21/2021

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla systemu Intel® Data Center Blocks dla platformy chmury Nutanix* Enterprise dla systemu serwerowego opartego na R2XXXWF. (02.01.0013.CNX03)

Dostępne pliki do pobrania

 • OS Independent
 • Rozmiar: 36.7 MB
 • SHA1: 0FA45067DC2028814BB87BD7494DB82123637A5A

Szczegółowy opis

Uwagę

Tego pakietu aktualizacji oprogramowania (TYLKO DLA SYSTEMU) należy używać, jeśli system jest blokiem Intel® Data Center Block dla chmury Nutanix* Enterprise lub w celu zaktualizowania oprogramowania sprzętowego użyj menedżera cyklu życia firmy Nutanix w firmie Nutanix. Więcej informacji można znaleźć na stronie Nutanix* Life Cycle Manager. Aby uzyskać listę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego, odwiedź stronę Kompatybilność sprzętu i oprogramowania sprzętowego Nutanix*.

Zapoznaj się z informacjami o pomocy technicznej Intel® Data Center Blocks dla platformy Nutanix* Enterprise Cloud Platform, aby sprawdzić ustawienia systemu BIOS wymagane w celu przygotowania systemu serwerowego do wdrożenia i instalacji oprogramowania Nutanix.

Wymagania

Minimalna wersja aktualnego BIOS-a i oprogramowania sprzętowego jest wymagana do przeprowadzenia nowej aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego. Jeśli próbujesz przejść bezpośrednio ze starszej wersji systemu BIOS do nowej wersji, ale nie spełniasz wymagań oprogramowania sprzętowego, aktualizacja może się nie powiodć. Przed wykonaniem nowej aktualizacji BIOS i oprogramowania sprzętowego sprawdź aktualną wersję systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego w Twoich systemach serwerowych. Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi spełniać następujące wymagania:

 • System BIOS – SE5C620.86B.02.01.0011.CNX02
 • Oprogramowanie sprzętowe ME – 04.01.04.339
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC - 2.42.d0b788a4
 • FRUSDR – 1,99

Jeśli system obecnie nie spełnia wymagań BIOS i oprogramowania sprzętowego, należy pobrać uprzednio opublikowany pakiet aktualizacji systemu (SYSTEM Update Package) z listy innych wersji tej strony internetowej i zaktualizować system do wcześniejszych opisanych wersji oprogramowania sprzętowego, zanim zaktualizuje system do stosu oprogramowania sprzętowego, w tym pobrany pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Nieudany dostęp do wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Przegląd

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600WF oraz odpowiednią rodzinę Intel® Server System R1000WF i rodzinę Intel® Server System R2000WF, do użytku z wbudowanymi w technologię intel, ujednoliconym interfejsem oprogramowania sprzętowego (UEFI).

Celu

Ten pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego obsługuje rodziny skalowalnych procesorów Intel® Xeon® pierwszej i drugiej generacji

Ten pakiet aktualizacji obejmuje następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu na poziomie produkcyjnym, w tym oprogramowanie sprzętowe 01.02.00.5395 dla Intel® Optane™ DC pamięci trwałej. Jeśli otrzymałeś swój Intel® Optane™ DC DIMM pamięci trwałej z innym FW, zainstaluj ten jeden, zgodnie z ogólną procedurą instalacji poniżej:

 • System BIOS – SE5C620.86B. 02.01.0013.CNX03
 • Oprogramowanie sprzętowe ME – 04.01.04.423
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC – 2.48.ce3e3bd2
  • Przeczytaj TA-1161 o implementacji zasad złożoności hasła dla tej wersji kontrolera BMC
 • FRUSDR – 2,01
 • Intel® Optane™ DC pamięci trwałej (DCPMM) – 01.02.00.5444

Ważne uwagi

Począwszy od BMC 2.22.59c3b83a, gdy tryb kontroli zasad KCS jest skonfigurowany jako "Odmowa WSZYSTKICH" na BMC EWS, nie można zmodernizować/obniżyć poziomu BMC i FRUSDR zgodnie z oczekiwaniami. Aktualizacje można nadal przeprowadzać za pomocą programu Redfish lub BMC EWS.

Ten pakiet AKTUALIZACJI zawiera kartę FW 01.02.00.5417 dla pamięci trwałej Intel® Optane™ DC (DCPMM), jeśli otrzymali Państwo moduły DCPMM DIMM z innym FW, prosimy o zainstalowanie tego oprogramowania zgodnie z ogólną procedurą instalacji poniżej.

Dodatkowy parametr dla ipmi układu sieciowego przez SIEĆ LAN jest wymagany, ponieważ oprogramowanie sprzętowe BMC 1.90, ponieważ pakiet Ci aparatu 3 jest wyłączony i umożliwia domyślne otwarcie pakietu Ci firmware 17, opcja "-C 17" jest wymagana w przypadku korzystania z ipmi niego w celu uzyskania dostępu do sieci LAN BMC.

Ci streaming Suite 17 po raz pierwszy został wprowadzony w wersji ipmidpowiedzialności 1.8.18 ósmej października 2016 r. Należy zaktualizować ipmisera do tej wersji lub nowszej, wcześniejsza wersja ipmi ikoda nie ma obsługi ci streamingu 17.

ipmi uruchomieniu w sieci o dużym obciążeniu nie działa dobrze. Zalecamy dodanie dodatkowych limitów czasu przy użyciu "-N 5". Domyślna wartość to 1 sekunda dla RMCP+, co nie wystarcza. –N 5 jako limit czasu ustawiony jest na 5 sekund.

Polecenie będzie więc wyglądało:
ipmi także – I lan odzyskiwania – H ip – U użytkownika – hasło P – C 17 –N 5, polecenie
Więcej informacji można znaleźć w dokumencie "TA-1143_Extra_parameters_needed_for_ipmitool.pdf".

Zmiana wartości BMC poniżej 1.43.660a4315 nie jest obsługiwana z powodu zmiany zabezpieczeń.

Ogólna procedura instalacji

 1. Rozpakować zawartość pakietu aktualizacji i skopiować wszystkie pliki do katalogu głównego nośnika ponownie re przesiąkania (pendrive USB).
 2. Podłącz pendrive USB do dowolnego dostępnego portu USB w systemie, który zostanie zaktualizowany.
 3. Zasilaj serwer i ładuj powłokę UEFI.
 4. Rozpocznij proces aktualizacji, uruchamiając Startup.nsh.
 5. Uruchom system ponownie po pomyślnym ukończeniu procesu aktualizacji.
 6. Jeśli Intel® Optane™ DC zainstalowana jest pamięć trwała, uruchom Startup.nsh po raz drugi po pierwszym ponownym uruchomieniu, aby uaktualnić Intel® Optane™ DC firmware pamięci trwałej.

Aby wyświetlić aktualizacje oprogramowania sprzętowego i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Dodatkowe uwagi

 • Zapoznaj się najpierw z informacjami o wersji oraz plikami instrukcji readme i aktualizacji, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, napraw błędów i znanych problemów przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
 • Kliknij link Readme (PDF), aby pobrać instrukcje aktualizacji systemu BIOS w języku chińskim uproszczonym.
 • Ten pakiet zawiera pliki odzyskiwania systemu BIOS. Zapoznaj się z instrukcjami odzyskiwania systemu BIOS w uwagach dotyczących wersji systemu BIOS w tym pakiecie.
 • Zapoznaj się z następującymi podręcznikami instalacji systemu operacyjnego P1, aby omiąć problem ze sterownikami P2A A PRZECHOWANIA:
  • RHEL73_InstallationGuide_Rev1,00
  • SLES12_InstallationGuide_Rev1,00
  • WinSrv16_InstallationGuide_Rev1,00

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.