Systemy Intel® Data Center Systems for HCI, certyfikowane pod kątem nutanix* Enterprise Cloud Platform BIOS oraz pakietu aktualizacji oprogramowania sprzętowego (R2XXXWF_bare_metal) dla UEFI

19753
8/23/2022

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla systemów Intel® Data Center Systems for HCI, certyfikowanych pod kątem Nutanix* Enterprise Cloud Platform dla systemu serwerowego opartego na R2XXXWF. (02.01.0015.CNX15)

Dostępne pliki do pobrania

 • Rozmiar: 37.1 MB
 • SHA1: 3CC2565E87B9EF86BF5864CB0140EE5DDC95CF6E

Szczegółowy opis

Uwagę

Skorzystaj z tego pakietu aktualizacji oprogramowania (SUP), aby przygotować się na instalację oprogramowania Nutanix w systemach Intel® Data Center Systems for HCI, certyfikowanych pod kątem nutanix* Enterprise Cloud.

Aby sprawdzić, czy Twój system jest certyfikowany pod kątem chmury korporacyjnej Nutanix*, sprawdź kod produktu systemu i powinien w nim znaleźć ciąg NX (na przykład tylko kod PCode: LWF2224NX870500), który potwierdza, że system jest certyfikowany do obsługi oprogramowania Nutanix*. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem samopomogowym po Produkty Intel® Data Center Block (Produkty Intel® DCB) dla platformy Nutanix* Enterprise Cloud Platform.

Uwaga: w przypadku produktów Intel® DCS dla systemów HCI, certyfikowanych pod kątem chmury nutanix* Enterprise Cloud, zaleca się, aby po udanym wdrożeniu oprogramowania Nutanix* wykorzystywać narzędzie Prism Life Cycle Manager (LCM) firmy Nutanix do wykonywania przyszłych procedur aktualizacji systemu BIOS/oprogramowania sprzętowego. Można pobrać pakiet LCM oprogramowania sprzętowego INTEL ze strony pobierania nutanix* (wymagane jest logowanie). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Menedżera cyklu życia Nutanix*

Wymagania

Minimalna wersja aktualnego systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego jest wymagana do wykonania nowej aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego. Jeśli spróbujesz uaktualnić system BIOS bezpośrednio ze starszej wersji do nowej wersji, ale nie spełniasz wymagań dotyczących oprogramowania sprzętowego, uaktualnienie może się nie powiodła. Przed wykonaniem nowej aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego sprawdź aktualne wersje systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego na twoich systemach serwerowych. Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi być zgodny z następującymi wymaganiami:

 • System BIOS — R02010014 lub nowszy
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.505 lub nowsze
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.86.2da97d3f lub nowsze
 • FRUSDR — 2.02 lub nowsze

Jeśli system nie spełnia obecnie wymagań BIOS i oprogramowania sprzętowego, przed aktualizacją systemu do stosu oprogramowania sprzętowego dołączonego do pobranego pakietu oprogramowania sprzętowego należy pobrać wcześniej opublikowany pakiet aktualizacji systemu (SUP) i zaktualizować system do wyekskrywanych zmian w oprogramowaniu sprzętowym. Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Przegląd

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600WF oraz odpowiednią rodzinę System serwerowy Intel® R1000WF oraz System serwerowy Intel® R2000WF — do użytku z wbudowaną technologią firmy Intel, ujednoliconą, rozszerzoną powłoką interfejsu oprogramowania sprzętowego (UEFI).

Celu

Ten pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego obsługuje rodziny skalowalnych procesorów Intel® Xeon® jedenastej i drugiej generacji

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego dla systemu na poziomie produkcyjnym, w tym FW 01.02.00.5395 dla Intel® Optane™ DC pamięci trwałej. Jeśli posiadasz moduły DIMM Intel® Optane™ DC pamięci trwałej z innym oprogramowaniem, zainstaluj ten, zgodnie z poniższą ogólną procedurą instalacji:

 • System BIOS — R02010015
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.601
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC – 2.88.6999d21a
 • FRUSDR – 2,03
 • Oprogramowanie sprzętowe pamięci trwałej Intel® Optane™ DC (PMEM) — 01.02.00.5446

Ważne informacje

Począwszy od BMC 2.22.59c3b83a, kiedy tryb kontroli zasad KCS jest skonfigurowany jako "Odmowa WSZYSTKIM" w EWS BMC, BMC i FRUSDR nie mogą zostać zaktualizowane/obniżone w oparciu o oczekiwane zachowanie. Aktualizacje nadal można wykonać za pomocą Redfish lub BMC EWS.

Ten pakiet SUP zawiera oprogramowanie FW 01.02.00.5417 w przypadku Intel® Optane™ DC pamięci trwałej (DCPMM), jeśli moduły DIMM DCPMM z inną jednostką oprogramowania operacyjnego, prosimy o zainstalowanie tego zestawu zgodnie z poniższą ogólną procedurą instalacji.

Dodatkowy parametr dla ipmitool przez sieć LAN jest wymagany, ponieważ oprogramowanie sprzętowe BMC 1.90, gdy Pakiet Ci wciąż jest wyłączony, a pakiet Citool Suite 17 domyślnie się otwiera. "-C 17" jest koniecznością przy użyciu narzędzia ipmi, aby uzyskać dostęp do BMC LAN.

Cinasz Suite 17 został po raz pierwszy wprowadzony w narzędziu ipmitool 1.8.18 w dniu 8 października 2016 r. Musisz zaktualizować ipmitool do tej wersji lub nowszej, wcześniejsza wersja narzędzia ipmi nie ma wsparcia Civita 17.

ipmitool nie działa dobrze podczas pracy w sieci o dużym obciążeniu. Zalecamy dodanie dodatkowego limitu czasu za pomocą "-N 5". Dla RMCP+, domyślny czas to 1 sekunda, co nie wystarcza. Limit czasu ustawiony będzie na 5 sekund.

W ten sposób polecenie będzie wyglądać:

ipmitool –I lan rządzant –H ip –U user –P password –C 17 –N 5 command

Więcej informacji można znaleźć w załączonym dokumencie "TA-1143_Extra_parameters_needed_for_ipmitool.pdf".

Obniżenie bmc poniżej 1.43.660a4315 nie jest obsługiwane ze względu na zmianę wersji zabezpieczeń.

Ogólna procedura instalacji

 1. Rozpakaj zawartość pakietu aktualizacji i skopiuj wszystkie pliki do katalogu głównego wymiennego nośnika (pendrive USB).
 2. Podłącz pendrive USB do dowolnego dostępnego portu USB w systemie, który ma zostać zaktualizowany.
 3. Zasilaj serwer i ładuj powłokę UEFI.
 4. Rozpocznij proces aktualizacji poprzez uruchomienie strony Startup.nsh.
 5. Uruchom system ponownie po pomyślnym ukończeniu procesu aktualizacji.
 6. Jeśli Intel® Optane™ DC pamięć trwała jest zainstalowana, uruchom Startup.nsh po raz drugi po pierwszym restarcie, aby uaktualnić Intel® Optane™ DC oprogramowanie sprzętowe pamięci trwałej.

Aby zobaczyć aktualizacje oprogramowania sprzętowego i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Dodatkowe informacje

 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania sprzętowego zapoznaj się najpierw z informacjami o wersji oraz plikami instrukcji odczytu i aktualizacji , aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, naprawy błędów i znanych problemów.
 • Kliknij łącze Readme (PDF), aby pobrać instrukcje aktualizacji systemu BIOS w chińskim uproszczonym.
 • Pakiet ten zawiera pliki odzyskiwania systemu BIOS. Zapoznaj się z instrukcjami odzyskiwania systemu BIOS w informacjach o wersji systemu BIOS w tym pakiecie.
 • Zapoznaj się z następującymi przewodnikami instalacyjnymi systemu operacyjnego P1, aby obejść problem sterownika P2A ASPEED:
  • RHEL73_InstallationGuide_Rev1.00
  • SLES12_InstallationGuide_Rev1.00
  • WinSrv16_InstallationGuide_Rev1.00

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.