Oprogramowanie instalacyjne sterownika Technologia pamięci Intel® Rapid z pamięcią Intel® Optane™ (platformy ósmej i dziewiątej generacji)

19755
10/15/2021

Wprowadzenie

Sterownik dyskietki Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) (17.11.0.1000) obsługuje konfigurację i włączenie przyspieszenia systemu dzięki Intel® Optane™ pamięci i konserwacji RAID 0/1/5/10.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 11.2 MB
  • SHA1: 33CCA3CAB5EDC24CBAC3D1CD32D8C97BF4D2EA0B
  • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 3.8 MB
  • SHA1: 1D25006DCBE0F06EF8AA8BA5439BDE3D69265F95
  • Rozmiar: 18 KB
  • SHA1: 5BD93D3E07307A4941582D15AEED5AEA921F25D8

Szczegółowy opis

Uwaga: firma Intel zaleca użytkownikom końcowym korzystanie z aktualizacji sterowników dostarczanych przez producenta/dostawcę systemu lub za pomocą programu Windows Update w celu wyeliminowania potencjalnego wpływu wynikającego z wczytywania sterowników niezobjętych dostosowaniami. Producenci systemów regularnie dostosują ogólne sterowniki firmy Intel, aby spełnić potrzeby konkretnego projektu systemu. W takich przypadkach nie jest zalecane korzystanie z ogólnej aktualizacji sterownika firmy Intel.

SetupRST.exe to nowy instalator, który zainstaluje sterownik Intel RST i rozpocznie proces instalacji aplikacji do zarządzania pamięcią Intel® Optane™ i pamięcią masową ze sklepu Microsoft Store*

Celu

Sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) 17.11.0.1000 obsługuje konfigurację i włącza wiele funkcji, w tym:

  • Przyspieszenie systemu z pamięcią Intel® Optane™
  • Konfiguracja i konserwacja RAID 0/1/5/10

Aby zarządzać tymi możliwościami, pobierz aplikację do zarządzania Intel® Optane™ pamięcią masową i pamięcią masową znalezioną w Sklepie Microsoft

Notatki

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.