Rodzina serwerów Intel® M50CYP — narzędzie do zarządzania energią i konfiguracji termicznej

19757
5/6/2021

Wprowadzenie

Rodzina serwerów Intel® M50CYP — narzędzie power budget and thermal configuration tool (wersja 1.0)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 194.2 KB
  • SHA1: 3BF1AA6E0D678A48C53BB10B349A6D9A662C0E5B

Szczegółowy opis

Włącz makra w programie Microsoft Office Excel* lub równoważnym programie w arkuszu kalkulacyjnym, aby korzystać z tego narzędzia.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.