Sterownik i narzędzia do VMware ESXi* dla pasma podstawowego Intel® FEC PANDEMIOV

19758
3/26/2021

Wprowadzenie

Zawiera sterowniki i narzędzia do VMware ESXi* w paśmie podstawowym Intel® FEC, ORAZ dokumentację przewodnika użytkownika

Dostępne pliki do pobrania

  • Rozmiar: 26.2 KB
  • SHA1: 65F719A59D4223133552335694556A34D4A7FC36
  • VMware*
  • Rozmiar: 886.5 KB
  • SHA1: 913D5D456FACA09956BCF2566A411273603869B5
Zalecane
  • Rozmiar: 51.7 KB
  • SHA1: DCC0A1152553CE8D57E2F982EC45D57E2E050C8E

Szczegółowy opis

Zawiera sterowniki i narzędzia do VMware ESXi* w paśmie podstawowym Intel® FEC, ORAZ dokumentację przewodnika użytkownika. Obsługiwane są karty Intel® N3000 FPGA PAC oraz Intel® eASIC ACC100 PCIe*.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.