Dynamiczna personalizacja urządzeń z serii Intel® Ethernet 800 (DDP) dla pakietu Wireless Edge

19760
2/23/2023

Wprowadzenie

Pakiet bezprzewodowych urządzeń brzegowych DDP z serii Intel® Ethernet 800 1.3.10.0, wersja 1.2

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 1.4 MB
  • SHA1: C4525AC7709CE3764782313D7A0D01FD349D7911

Szczegółowy opis

Przegląd

Załączony jest zaktualizowany plik w pakiecie Wireless Edge 1.3.10.0 (wersja 1.2) do publikacji na stronie Centrum pobierania/Intel.com.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.