Dynamiczna personalizacja urządzeń z serii Intel® Ethernet 800 (DDP) dla pakietu Wireless Edge

19760
7/29/2022

Wprowadzenie

Dynamiczna personalizacja urządzeń z serii Intel® Ethernet 800 (DDP) dla pakietu Wireless Edge

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 482.1 KB
  • SHA1: DEB39645366859E8055C67FBBBB6C73B498C0C89

Szczegółowy opis

Przegląd

Dynamiczna personalizacja urządzeń Intel® Ethernet Controller E810 (DDP) dla pakietu wireless edge binary package.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.