Pakiet NVM Downgrade dla kart sieciowych z serii Intel® Ethernet 700 (wyłącznie od 8.30 do 6.80)

19775
3/31/2021

Wprowadzenie

Zapewnia pakiet NVM Downgrade dla kart sieciowych z serii Intel® Ethernet 700. (jedynie od 8,30 do 6,80)

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 154 MB
 • SHA1: 56D88FB8FFC3CFC6D281378DBC199534C6289DFB

Szczegółowy opis

Przegląd

Uwaga: pliki te są przeznaczone wyłącznie do zmiany stanu z NVM 8.30 na NVM 6.8.

Pobierz pakiet NVM downgrade dla kart sieciowych Intel® Ethernet.

Przeczytaj zanim użyjesz plików do obniżenia wersji

Chociaż aktualizacje I obniżenie poziomu NVM korzystają z tego samego zestawu narzędzi, kolejność operacji została cofnięta. Narzędzie do obniżenia poziomu w pierwszej kolejności wykonuje, a następnie instaluje dopasowane sterowniki.

Ten pakiet plików do pobrania obsługuje jedynie następującą ścieżkę obniżenia poziomu:

Obecna wersja NVM: 8.30

Obsługiwana wersja niższej wersji: 6.8

Wersja(-y) obniżenia wersji oprogramowania/sterownika: 23.4, 23.5, 23.5.1, 23.5.2

Zawarte pliki

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_to_v6_80.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_ESX.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_FreeBSD.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_Linux.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_Windows.exe

Powiązane tematy

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.