Intel® Server System BIOS i pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla UEFI z rodziny M70KLP

19778
5/25/2021

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu uEFI dla rodziny Intel® Server System M70KLP. Przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji Wymagania oprogramowania sprzętowego.

Dostępne pliki do pobrania

 • OS Independent
 • Rozmiar: 37.6 MB
 • SHA1: 5CD20B1426294CBD3E9D602D3CDB24A40917ED83

Szczegółowy opis

Wymagania oprogramowania sprzętowego

Minimalna wersja aktualnej wersji BIOS i oprogramowania sprzętowego jest wymagana do przeprowadzenia nowej aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego. Jeśli spróbujesz przejść bezpośrednio ze starszej wersji systemu BIOS do nowej wersji, ale nie spełniasz wymagań oprogramowania sprzętowego, modernizacja może się nie powiodć. Przed wykonaniem nowej aktualizacji BIOS i oprogramowania sprzętowego sprawdź aktualną wersję systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego w Twoich systemach serwerowych. Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji,stos oprogramowania systemu aktualnie zainstalowany na docelowym systemie serwerowym musi spełniać następujące wymagania, w innym przypadku aktualizacja może się nie powiodła:

 • Oprogramowanie sprzętowe BIOS — wersja produkcyjna SE5C620.86B.01.04.0021 lub nowsza
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — wersja produkcyjna 4.04.319ca4f8 lub nowsza
 • Oprogramowanie sprzętowe CPLD — wersja produkcyjna 3.8 lub nowsza

Jeśli system nie spełnia obecnie wymagań BIOS i oprogramowania sprzętowego, należy pobrać uprzednio opublikowany pakiet aktualizacji systemu (SYSTEM Update Package) z listy innych wersji tej strony internetowej i zaktualizować system do powyższych opisanych wersji oprogramowania sprzętowego, zanim zaktualizuje system do stosu oprogramowania sprzętowego zawartego w pobranym pakiecie aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Nieudany dostęp do wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Celu

Ten pakiet aktualizacji obejmuje następujące aktualizacje oprogramowania i narzędzia aktualizacji na poziomie produkcyjnym:

 • System BIOS – 01.04.0022
 • Oprogramowanie sprzętowe ME – 04.04.04.28
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC – 4.05.0501f0be
 • CPLD – 3,8
 • PMem – 2.2.0.1516
 • sysfwupdt.efi – wersja 14.2, wersja 5

Obsługiwane produkty

 • Rodzina Intel® Server System M70KLP

Zapoznaj się z aktualizacjami oprogramowania sprzętowego i poradami dotyczącymi rozwiązywania problemów.

Dodatkowe uwagi

Zapoznaj się z informacjami o wersji i plikami readme, aby uzyskać instrukcje instalacji, obsługiwany sprzęt, co jest nowe, naprawy błędów i znane problemy.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.