Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego rodziny System serwerowy Intel® M70KLP dla UEFI

19778
5/25/2021

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu uEFI dla rodziny System serwerowy Intel® M70KLP. Przeczytaj o zależnościach oprogramowania sprzętowego w sekcji Wymagania oprogramowania sprzętowego.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 37.6 MB
 • SHA1: 5CD20B1426294CBD3E9D602D3CDB24A40917ED83

Szczegółowy opis

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego

Minimalna wersja aktualnego systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego jest wymagana do wykonania nowej aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego. Jeśli spróbujesz uaktualnić system BIOS bezpośrednio ze starszej wersji do nowej wersji, ale nie spełniasz wymagań dotyczących oprogramowania sprzętowego, uaktualnienie może się nie udać. Przed wykonaniem nowej aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego sprawdź aktualne wersje systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego na twoich systemach serwerowych. Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, stos oprogramowania systemowego aktualnie zainstalowany na docelowym systemie serwerowym musi spełniać następujące wymagania, w przeciwnym razie aktualizacja może nie działać:

 • Oprogramowanie sprzętowe BIOS — wersja produkcyjna SE5C620.86B.01.04.0021 lub nowsza
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — wersja produkcyjna 4.04.319ca4f8 lub nowsza
 • Oprogramowanie sprzętowe CPLD — wersja produkcyjna 3.8 lub nowsza

Jeśli system nie spełnia obecnie wymagań BIOS i oprogramowania sprzętowego, musisz pobrać wcześniej opublikowany pakiet aktualizacji systemu (SUP) z listy innych wersji tej strony internetowej i zaktualizować system do opisanych zmian w oprogramowaniu sprzętowym, zanim zaktualizujesz system do stosu oprogramowania sprzętowego dołączonego do pobranego pakietu aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Celu

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu na poziomie produkcyjnym i programy narzędziowe do aktualizacji:

 • System BIOS — 01.04.0022
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.04.04.28
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 4.05.0501f0be
 • CPLD – 3,8
 • PMem – 2.2.0.1516
 • sysfwupdt.efi — wersja 14.2 Buduj 5

Obsługiwane produkty

 • Rodzina System serwerowy Intel® M70KLP

Zapoznaj się z aktualizacjami oprogramowania sprzętowego i wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów.

Dodatkowe informacje

Zapoznaj się z informacjami o wersji i plikami readme w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.