Intel® Server Board BIOS i pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla UEFI z rodziny D50TNP

19780
5/25/2021

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board D50TNP dla UEFI (R01.01.0003).

Dostępne pliki do pobrania

 • OS Independent
 • Rozmiar: 28.6 MB
 • SHA1: 343314BB5DAD233E0242DAC6A8ED9C23B6A266C9

Szczegółowy opis

przegląd

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania układowego dla rodziny Intel® Server Board D50TNP i odpowiednią rodzinę Intel® Server System D50TNP — do użytku z wbudowaną w technologię powłoką Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) firmy Intel.

cel

Instrukcje instalacji i obsługi pakietu aktualizacji systemu uEFI (SUP)

Firma Intel zdecydowanie zaleca przeczytanie instrukcji readme i aktualizacji.txt w całości przed wykonaniem aktualizacji systemu. Sprawdzenie, czy system spełnia udokumentowane wymagania, zapewni pomyślną aktualizację i zapewni najbardziej niezawodne funkcje systemu po zakończeniu aktualizacji.

Wydana 24 maja 2021 r.released May 24, 2021

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu na poziomie produkcji i narzędzia aktualizacji:

System BIOS: R01.01.0003
Oprogramowanie układowe ME: 04.04.03.53
Oprogramowanie układowe BMC: 2.81.99b20e11
FRUSDR: 0,35
Pmem: 2.2.0.1553
CPLD: v3P3

sysfwupdt.efi: Wersja 14.2 Kompilacja 11

Obsługiwane produkty

Rodzina procesorów Intel® Serwerów D50TNP
Skontaktuj się z firmą Intel w celu uzyskania wymagań dotyczących pomocy technicznej dla sprzętu przedprodukcyjnym

Ważne uwagi

 • Jest to produkcyjny pakiet FW. Wszystkie aktualizacje zawarte w tym pakiecie są instalowane tylko przy użyciu wbudowanego środowiska operacyjnego uEFI.
 • Nie należy modyfikować żadnych plików skryptu. Skrypty w formie pisemnej zapewni najbardziej niezawodne środowisko aktualizacji.
 • Dodano nową funkcję, aby sprawdzić wersję FW w bieżącym systemie, co może upewnić się, czy dane SYSTEM BIOS, BMC Firmware, CPLD, FRU&SDR lub PMem muszą zostać ponownie zainstalowane po wykonaniu wstępnej aktualizacji. Pakiet zawiera autonomiczne pliki skryptów, które można uruchamiać indywidualnie.

Pliki te obejmują:

 • UpdBIOS_TNP.nsh
 • UpdD50TNP.nsh
 • UpdCPLD_TNP.nsh
 • tnpFwUpdateBMC.nsh
 • AktualizacjaPmemFW.nsh

NIE należy używać tych plików, dopóki system nie zostanie początkowo zaktualizowany przy użyciu pliku startup.nsh.

Wymagania dotyczące oprogramowania systemowego

Aby zaktualizować stos oprogramowania systemowego do wersji zawartych w tym pakiecie aktualizacji, stos oprogramowania systemowego aktualnie zainstalowany w systemie serwera docelowego musi spełniać następujące wymagania, w przeciwnym razie aktualizacja może zakończyć się niepowodzeniem:

System BIOS: R01.01.0001 lub nowsze
Oprogramowanie układowe BMC: 2,78 lub więcej
FRUSDR: 0,34 lub więcej
CPLDL: 3p2 lub nowsze

Aby uzyskać wymagania dotyczące pomocy technicznej przedprodukcyjnym sprzętem i oprogramowaniem, skontaktuj się z firmą Intel, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Ważne informacje dotyczące procedury aktualizacji

W ramach procesu aktualizacji oprogramowania układowego system zostanie ponownie uruchomiony 2 razy. Przy pierwszym ponownym uruchomieniu ekranu ekran będzie wyłączony przez około 18 minut. Przy drugim restarcie ekran będzie wyłączony przez około 4 minuty.

Podczas całego procesu aktualizacji oprogramowania układowego, w tym dwóch ponownych rozruchów:
Nie usuwaj kabla zasilającego!
Nie naciskaj przycisku zasilania!
Nie usuwaj lampy błyskowej USB!
ALBO inaczej, możesz uczynić swój system niesprawny!

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji readme i aktualizacji.

Ogólna procedura instalacji

 1. Rozpakuj zawartość pakietu aktualizacji i skopiuj wszystkie pliki do katalogu głównego nośnika wymiennego (dysku flash USB).
 2. Włóż dysk flash USB do dowolnego dostępnego portu USB w systemie, który ma zostać zaktualizowany.
 3. Włącz serwer i załaduj powłokę uEFI.
 4. Dostęp do włożonego dysku flash USB i rozpoczęcie procesu aktualizacji z systemem Startup.nsh.
 5. Po pomyślnym zakończeniu procesu aktualizacji SYSTEMU BIOS, system uruchomi się ponownie automatycznie i zajmie około 18 minut z wyłączonym ekranem. Po tym czasie serwer włączy się ponownie.
 6. Po pierwszym ponownym uruchomieniu komputera i ekranie post, serwer uruchomi się ponownie po raz drugi i zajmie około 3 minut z wyłączonym ekranem, aby zakończyć proces aktualizacji i ponownie włączyć zasilanie serwera.

Weryfikowanie aktualizacji

01. Po pomyślnym zakończeniu ostatniej aktualizacji uruchom ponownie system.
02. Podczas POST, naciśnij klawisz po wyświetleniu monitu o dostęp do narzędzia do instalacji SYSTEMU BIOS.
03. W menu głównym narzędzia instalacji SYSTEMU BIOS naciśnij klawisz, aby załadować ustawienia domyślne systemu BIOS.
04. Naciśnij klawisz, aby zapisać zmiany i zakończyć domyślne ustawienia systemu BIOS.
04. W menu głównym sprawdź poprawną wersję SYSTEMU BIOS.
05. Przesuń kursor do menu ZARZĄDZANIE SERWEREM i naciśnij klawisz Enter.
06. Przesuń kursor do opcji INFORMACJE O SYSTEMIE i naciśnij klawisz Enter.
07. Sprawdź, czy wersja oprogramowania układowego BMC jest poprawna.
08. Sprawdź, czy wersja SDR jest poprawna.
09. Sprawdź, czy wersja oprogramowania układowego ME jest poprawna.
10. Skonfiguruj żądane ustawienia opcji BIOS.10. Configure desired BIOS Option settings.
11. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i wyjść.

Wersja CPLD Firmware można zweryfikować w menu głównym BIOS-u, Main->PFR

Aktualizacja oprogramowania systemowego została zakończona.

ostrzeżenie
NIE należy przerywać ani uruchamiać ponownie ani usuwać zasilania z systemu podczas procesu aktualizacji. Może to spowodować, że system nie będzie działał.

NIE próbuj obniżać poziomu oprogramowania systemowego po załadowaniu do systemu.
Może to spowodować, że system nie będzie działał.

Pełnej listy znanych problemów, obejść i szczegółowych wymagań można znaleźć w odpowiednich plikach informacji o wersji:

BIOS: Informacje o wersji BIOS ####.txt
BMC: Informacje o wersji BMC ####.txt
FRUSDR: Informacje o wersji FRUSDR ####.txt
CPLD: Informacje o wersji CPLD ####.txt

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.