Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board D50TNP dla UEFI

19780
5/25/2021

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board D50TNP dla UEFI (R01.01.0003).

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 28.6 MB
 • SHA1: 343314BB5DAD233E0242DAC6A8ED9C23B6A266C9

Szczegółowy opis

Przegląd

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board D50TNP oraz odpowiednią System serwerowy Intel® rodziny D50TNP — do użytku z wbudowaną technologią powłoką Intel Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

Celu

Instrukcje instalacji i obsługi pakietu aktualizacji systemu uEFI (SUP)

Firma Intel gorąco zaleca zapoznanie się z instrukcjami Readme i update Instructions.txt w całości przed wykonaniem aktualizacji systemu. Sprawdzenie, czy Twój system spełnia udokumentowane wymagania, zapewni pomyślną aktualizację i zapewni niezawodną funkcjonalność systemu po zakończeniu aktualizacji.

Opublikowany 24 maja 2021 r.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu na poziomie produkcyjnym i programy narzędziowe do aktualizacji:

System BIOS: R01.01.0003
Oprogramowanie sprzętowe ME: 04.04.03.53
Oprogramowanie sprzętowe BMC: 2.81.99b20e11
FRUSDR: 0,35
Godz. 2.2.0.1553 r.
CPLD: v3P3

sysfwupdt.efi: wersja 14.2, kompilacja 11

Obsługiwane produkty

Rodzina Intel® Server Board D50TNP
Skontaktuj się z firmą Intel w celu spełnienia wymagań dotyczących przedprodukcji sprzętu.

Ważne informacje

 • To jest pakiet oprogramowania produkcyjnego. Wszystkie aktualizacje zawarte w tym pakiecie są instalowane wyłącznie w wbudowanym środowisku operacyjnym uEFI.
 • Nie modyfikuj żadnego z plików skryptów. Skrypty w formie pisemnej zapewnią najbardziej niezawodne wrażenia z aktualizacji.
 • Dodano nową funkcję w celu sprawdzenia wersji oprogramowania sprzętowego w obecnym systemie, co może zagwarantować, czy po przeprowadzeniu początkowej aktualizacji należy ponownie zainstalować dane systemowe BIOS, oprogramowanie sprzętowe BMC, CPLD, FRU i SDR. Pakiet zawiera autonomiczne pliki skryptów, które można uruchamiać pojedynczo.

Pliki te obejmują:

 • UpdBIOS_TNP.nsh
 • Upd50TNP.nsh
 • UpdCPLD_TNP.nsh
 • tnpFwUpdateBMC.nsh
 • AktualizacjaPmemFW.nsh

NIE używaj tych plików do czasu, aż system zostanie początkowo zaktualizowany za pomocą pliku startup.nsh.

Wymagania dotyczące oprogramowania systemu

Aby zaktualizować stos oprogramowania systemowego do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, stos oprogramowania systemowego aktualnie zainstalowany na docelowym systemie serwerowym musi spełniać następujące wymagania, w przeciwnym razie aktualizacja może nie działać:

System BIOS: R01.01.0001 lub nowszy
Oprogramowanie sprzętowe BMC: 2,78 lub nowsze
FRUSDR: 0,34 lub nowsze
CPLDL: 3p2 lub nowsze

W przypadku wymagań dotyczących przedprodukcji sprzętu i oprogramowania, skontaktuj się z firmą Intel w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Ważne informacje dotyczące procedury aktualizacji

W ramach procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego system zostanie ponownie uruchomiony dwa razy. Po pierwszym restarcie ekran wyłączy się przez około 18 minut. Po drugim restarcie ekran wyłączy się przez około 4 minuty.

Podczas całego procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego, w tym dwóch ponownych rozruchów:
Nie USUWAJ przewodu zasilającego!
Nie wciśnij przycisku zasilania!
Nie usuwaj pamięci flash USB!
MOŻESZ TEŻ uczynić twój system niewydajnym w pracy!

Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach odczytu i aktualizacji.

Ogólna procedura instalacji

 1. Rozpakaj zawartość pakietu aktualizacji i skopiuj wszystkie pliki do katalogu głównego wymiennego nośnika (pendrive USB).
 2. Podłącz pendrive USB do dowolnego dostępnego portu USB w systemie, który ma zostać zaktualizowany.
 3. Włącz zasilanie serwera i ładuj powłokę uEFI.
 4. Uzyskaj dostęp do wprowadzonego pendrive'a USB i rozpocznij proces aktualizacji z systemem Startup.nsh.
 5. Po pomyślnym zakończeniu procesu aktualizacji systemu BIOS system uruchomi się automatycznie ponownie i w ciągu 18 minut od wyłączenia ekranu minie około 18 minut. Po tym czasie serwer ponownie się włączy.
 6. Po pierwszym restarcie i po uruchomieniu ekranu serwer ponownie uruchomi się po raz drugi i zajmie około 3 minut więcej z wyłącznym ekranem, aby zgwałceć proces aktualizacji i zasilanie serwera z powrotem.

Weryfikowanie aktualizacji

01. Po pomyślnym zakończeniu ostatecznej aktualizacji, zrestartuj system.
02. Podczas postu naciśnij klawisz, gdy pojawi się monit o dostępie do narzędzia do konfiguracji systemu BIOS.
03. W menu głównym narzędzia do konfiguracji SYSTEMU BIOS naciśnij klawisz, by załadować ustawienia domyślne systemu BIOS.
04. Naciśnij klawisz, aby zapisać zmiany i zakończyć domyślne ustawienia systemu BIOS.
04. W menu głównym sprawdź, czy wersja systemu BIOS jest poprawna.
05. Przejdź do menu ZARZĄDZANIA SERWEREM i naciśnij klawisz Enter.
06. Przejdź do Opcji INFORMACJI O SYSTEMIE i naciśnij klawisz Enter.
07. Sprawdź, czy wersja oprogramowania sprzętowego BMC jest poprawna.
08. Sprawdź, czy wersja SDR jest poprawna.
09. Sprawdź, czy wersja mikrooprogramowania ME jest poprawna.
10. Skonfiguruj żądane ustawienia opcji systemu BIOS.
11. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i zakończyć pracę.

Wersję oprogramowania sprzętowego CPLD można zweryfikować w menu głównym systemu BIOS, Main->PFR

Aktualizacja oprogramowania systemu została ukończona.

Ostrzeżenie
NIE należy przerywać ani uruchamiać ponownie ani nie usuwać zasilania z systemu podczas procesu aktualizacji. Takie działanie może spowodować niewydajne działanie systemu.

NIE należy próbować obniżać poziomu oprogramowania systemowego po załadowaniu go do systemu.
Takie działanie może spowodować niewydajne działanie systemu.

Pełną listę znanych problemów, możliwości obejścia i szczegółowych wymagań można znaleźć w odpowiednich plikach informacji o wersji:

BIOS: informacje o wersji BIOS ####.txt
BMC: informacje o wersji BMC ####.txt
FRUSDR: informacje o wersji FRUSDR ####.txt
CPLD: Informacje o wersji CPLD ####.txt

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.