Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego rodziny Intel® Server Board D50TNP dla UEFI

19780
3/25/2022

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board D50TNP dla UEFI (R01.01.0005).

Dostępne pliki do pobrania

 • Rozmiar: 27.1 MB
 • SHA1: B5E9492950F179062B398B0AE70E4FE8B25472D0

Szczegółowy opis

Przegląd

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board D50TNP oraz odpowiednią System serwerowy Intel® rodziny D50TNP — do użytku z wbudowaną technologią powłoką Intel Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

Celu

Instrukcje instalacji i obsługi pakietu aktualizacji systemu uEFI (SUP)

Firma Intel gorąco zaleca zapoznanie się z instrukcjami Readme i update Instructions.txt w całości przed wykonaniem aktualizacji systemu. Sprawdzenie, czy Twój system spełnia udokumentowane wymagania, zapewni pomyślną aktualizację i zapewni niezawodną funkcjonalność systemu po zakończeniu aktualizacji.

Opublikowany – 13 marca 2022 r.

********************************************************************************

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu na poziomie produkcyjnym i programy narzędziowe do aktualizacji:

 • System BIOS: R01.01.0005
 • Oprogramowanie sprzętowe ME: 04.04.04.62
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC: 2.88.e5f45b9c
 • FRUSDR: 0,40
 • Godz. 2.2.0.1553 r.
 • CPLD: v3P5
 • sysfwupdt.efi — wersja 15.0.3

Obsługiwane produkty

Rodzina Intel® Server Board D50TNP

Skontaktuj się z firmą Intel w celu spełnienia wymagań dotyczących przedprodukcji sprzętu.

Ważne informacje

To jest pakiet oprogramowania produkcyjnego. Wszystkie aktualizacje zawarte w tym pakiecie są instalowane wyłącznie w wbudowanym środowisku operacyjnym uEFI.

Nie modyfikuj żadnego pliku skryptu. Skrypty w formie pisemnej zapewnią najbardziej niezawodne wrażenia z aktualizacji.

Dodano nową funkcję w celu sprawdzenia wersji oprogramowania sprzętowego w obecnym systemie, co pozwala upewnić się, czy po przeprowadzeniu początkowej aktualizacji należy ponownie zainstalować dane systemowe BIOS, oprogramowanie sprzętowe BMC, CPLD, FRU i SDR. Pakiet zawiera autonomiczne pliki skryptów, które można uruchamiać pojedynczo.

Pliki te obejmują:

UpdBIOS_TNP.nsh

Upd50TNP.nsh

UpdCPLD_TNP.nsh

tnpFwUpdateBMC.nsh

AktualizacjaPmemFW.nsh

NIE używaj tych plików do czasu, aż system zostanie początkowo zaktualizowany za pomocą pliku startup.nsh.

Wymagania dotyczące oprogramowania systemu

Aby zaktualizować stos oprogramowania systemowego do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, stos oprogramowania systemowego zainstalowanego obecnie na docelowym systemie serwerowym musi być zgodny z następującymi wymaganiami, w przeciwnym razie aktualizacja może nie działać:

 • System BIOS: R01.01.0004 lub nowszy
 • Oprogramowanie sprzętowe ME: 04.04.04.058
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC: 2.87.be6beeae lub nowsze
 • FRUSDR: 0,38 lub nowsze
 • CPLDL: wersja 3p4 lub nowsza
 • Godz. 2.2.0.1553 r.

Ważne informacje dotyczące procedury aktualizacji

W ramach procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego system zostanie ponownie uruchomiony dwa razy. Po pierwszym restarcie ekran wyłączy się przez około 18 minut. Po drugim restarcie ekran wyłączy się przez około 4 minuty.

Podczas całego procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego, w tym dwóch ponownych rozruchów:

Nie USUWAJ przewodu zasilającego!

Nie wciśnij przycisku zasilania!

Nie usuwaj pamięci flash USB!

MOŻESZ TEŻ uczynić twój system niewydajnym w pracy!

Więcej informacji można znaleźć na stronie Readme and Update Instructions.txt

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.