Intel® Server Board D50TNP Family BIOS and System Firmware Update Package (SFUP) dla systemu Windows* i Linux*

19781
6/11/2021

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera pakiet System Firmware Update Package (SFUP) dla rodziny Intel® Server Board D50TNP dla systemu Windows i Linux (R01.01.003)0003)

Dostępne pliki do pobrania

  • OS Independent
  • Rozmiar: 68.5 MB
  • SHA1: B3D8F290D0CD0152448AE3204EC0A2A72E2699C6

Szczegółowy opis

Przegląd

Ten rekord pobierania zawiera pakiet BIOS i System Firmware Update Package (SFUP) dla rodziny Intel® Server Board D50TNP oraz odpowiednią rodzinę Intel® Server System D50TNP — do użytku w systemach Windows i Linux

Celu

Pakiet WINDOWS i Linux Firmware Update Package (SFUP) Instrukcje instalacji i działania

Przed aktualizacją systemu firma Intel gorąco zaleca odczytanie pliku Readme i aktualizacji instrukcji.txt w całości. Sprawdzenie, czy Twój system spełnia udokumentowane wymagania, zapewni pomyślną aktualizację i zapewni najbardziej niezawodną funkcjonalność systemu po jej zakończeniu.

Opublikowany — 8 czerwca 2021 r.

Ten pakiet aktualizacji obejmuje następujące aktualizacje oprogramowania systemu na poziomie produkcyjnym i narzędzia aktualizacji:

System BIOS: R01.01.0003
Oprogramowanie sprzętowe ME: 04.04.03.53
Oprogramowanie sprzętowe BMC: 2.81.99b20e11
FRUSDR: 0,35
Pmem: 2.2.0.1553
CPLD: v3P3

sysfwupdt.efi: wersja 14.2 Buduj 11

Obsługiwane produkty

rodzina Intel® Server Board D50TNP
Skontaktuj się z firmie Intel w celu przedprodukcji wymagań w zakresie obsługi sprzętu

Ważne uwagi

Sprawdzenie oprogramowania sprzętowego nie ma zastosowania, więc aktualizacje będą uruchamiane nawet kiedy
wersje systemu i pakietu SFUP są takie same!!

NIE przerywaj ani nie uruchamiaj ponownie ani nie odłączaj zasilania z systemu podczas procesu aktualizacji.
Takie działanie może spowodować, że system nie będzie mógł zostać operacyjny. !!

NIE próbuj spowalniać oprogramowania systemu po załadowaniu do systemu.
Takie działanie może spowodować, że system nie będzie mógł zostać operacyjny. !!

Wszystkie aktualizacje dostępne w tym pakiecie są zainstalowane w systemie Windows.
oraz wyłącznie w środowisku operacyjnym Linux. !!

Nie modyfikuj żadnego pliku skryptu. Skrypty w formie pisemnej zapewniają
najbardziej niezawodne działanie aktualizacji. !!

Wymagania dotyczące oprogramowania systemowego

Aby zaktualizować stos oprogramowania systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, stos oprogramowania systemu aktualnie zainstalowany na docelowym systemie serwerowym musi spełniać następujące wymagania, w innym przypadku aktualizacja może się nie powiodć:

System BIOS: R01.01.0001 lub nowszy
Oprogramowanie sprzętowe BMC: 2,78 lub nowsze
FRUSDR: 0,34 lub nowsze
CPLDL: 3p2 lub nowsze

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących przedprodukcji sprzętu i oprogramowania, skontaktuj się z nami.

Wymagania wstępne przed uruchomieniem skryptów dla systemu Windows i Linux – zapoznaj się z Readme i Update Instructions.txt

Ważne informacje dla procedury aktualizacji

- Windows: gdy startup.bat jest wykonywany z FSUP, kolejność aktualizacji to CPLD, PMEM, BMC, FRUSDR i BIOS, a następnie reset systemu.
- Linux: kiedy "sh startup.sh" jest wykonywany z FSUP, odinstalowuje on istniejące sysfwupdt (jeśli w nim są) i instaluje najnowszy sysfwupdt
od FSUP. Kolejność aktualizacji to CPLD, PMEM, BMC, FRUSDR i BIOS, po których następuje reset systemu.

- Po ukończeniu aktualizacji przez skrypt startowy systemu Windows i Linux CPLD/Pmem/BMC/FRUSDR/BIOS system uruchomi się ponownie dwa razy automatycznie, po tym czasie ekran wyłączy się i niebieska dioda LED włączy się, po zakończeniu procesu dioda LED id zostanie wyłączona i system włączy się ponownie.

- Ze względu na nową strukturę oprogramowania programowego przy użyciu PFR, ponowne uruchomienie serwera po jego aktualizacji zajmie 18 minut przy pierwszym ponownym uruchomieniu, by zrestartować proces aktualizacji.
ekran zostanie wyłączony, a kontrolka LED systemu zacznie migać na kolor zielony/amber, po pierwszych 4 minutach niebieska kontrolka LED id będzie stała, po zakończeniu procesu dioda LED id wyłączy się i system włączy się ponownie, po ponownym uruchomieniu serwera po ponownym uruchomieniu serwera po raz drugi i potrwa około 3 minut z wyłączonym ekranem, aby z powrotem wyłączyć proces aktualizacji i zasilanie serwera.
Czas, w celu oceny procesu aktualizacji oprogramowania programowego, jest przewidywanym zachowaniem i przedstawiany jest jedynie w pierwszej i drugiej części ponownego uruchomienia procesu aktualizacji oprogramowania programowego.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji Readme i Aktualizacji.

Ogólna procedura instalacji

1. Rozpakować zawartość pakietu aktualizacji i skopiować wszystkie pliki do katalogu głównego nośnika re niedużego dysku USB.
2. Podłącz pendrive USB do dowolnego dostępnego portu USB w systemie, który zostanie zaktualizowany
3. Windows: rozpakować pakiet, z katalogu SFUP otworzyć wiersz poleceń lub
powershell i wykonać startup.bat
Linux: rozpakować pakiet, z katalogu SFUP otworzyć terminal i wykonać
"sh startup.sh"
4. Po pomyślnym ukończeniu procesu aktualizacji systemu BIOS system uruchomi się automatycznie ponownie i potrwa około 18 minut z wyłączonym ekranem, po tym czasie serwer włączy się ponownie.
5. Po pierwszym ponownym uruchomieniu i po uruchomieniu ekranu serwer uruchomi się ponownie ponownie po raz drugi i potrwa około 4 minut z wyłączonym ekranem, aby ponownie wyłączyć proces aktualizacji i zasilanie serwera.

Znane problemy

1. W systemie operacyjnym Windows, jeśli system Pmem FW i Pmem FW w pakiecie SFUP mają:
tej samej wersji, a następnie błędy narzędzia ipmictl z następującym komunikatem:

"Błąd 308 — awaria uwierzytelniania aktualizacji oprogramowania FW"

Sprawdzanie aktualizacji

01. Po pomyślnym ukończeniu ostatecznej aktualizacji, uruchom ponownie system
02. Podczas postu naciśnij klawisz, kiedy pojawi się monit o dostępie do narzędzia konfiguracji BIOS.
03. W głównym menu narzędzia konfiguracji BIOS naciśnij klawisz, by załadować ustawienia domyślne systemu BIOS.
04. Naciśnij klawisz, aby zapisać zmiany i wyjść z ustawień domyślnych systemu BIOS.
04. W głównym menu sprawdź, czy wersja systemu BIOS jest poprawna
05. Przesuń kod kodowy do menu SERVER MANAGEMENT i naciśnij klawisz Enter.
06. Przesuń kod kodowy do opcji INFORMACJE SYSTEMOWE i naciśnij klawisz Enter.
07. Sprawdź, czy wersja oprogramowania sprzętowego BMC jest poprawna
08. Sprawdź, czy wersja SDR jest poprawna
09. Sprawdź, czy wersja oprogramowania sprzętowego ME jest poprawna
10. Skonfiguruj żądane ustawienia opcji BIOS.
11. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i wyjść

*Wersję oprogramowania sprzętowego CPLD można zweryfikować w głównym menu BIOS oraz w >PFR.

Aktualizacja oprogramowania systemu została ukończona.

Ostrzeżenie
NIE przerywaj ani nie uruchamiaj ponownie ani nie odłączaj zasilania z systemu podczas procesu aktualizacji. Takie działanie może spowodować, że system nie będzie mógł zostać operacyjny.

NIE próbuj obniżać wersji oprogramowania systemu po załadowaniu do systemu.
Takie działanie może spowodować, że system nie będzie mógł zostać operacyjny.

W celu uzyskania pełnej listy znanych problemów, rozwiązań i szczegółowych wymagań zapoznaj się z plikami notatek na temat wydania:

BIOS: uwagi dotyczące wersji systemu BIOS ####.txt
BMC: uwagi dotyczące wersji BMC ####.txt
FRUSDR: Uwagi o wersji FRUSDR ####.txt
CPLD: uwagi dotyczące wersji CPLD ####.txt

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.