Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board D50TNP (SFUP) dla systemu Windows* i Linux*

19781
6/11/2021

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board D50TNP dla systemu Windows i Linux (R01.01.003)0003)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 68.5 MB
  • SHA1: B3D8F290D0CD0152448AE3204EC0A2A72E2699C6

Szczegółowy opis

Przegląd

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego (SFUP) dla rodziny Intel® Server Board D50TNP oraz odpowiednią rodzinę System serwerowy Intel® D50TNP — do użytku w systemie Windows i Linux

Celu

Instrukcje instalacji i obsługi pakietu aktualizacji oprogramowania sprzętowego systemu Windows i Linux (SFUP)

Firma Intel gorąco zaleca zapoznanie się z instrukcjami Readme i update Instructions.txt w całości przed wykonaniem aktualizacji systemu. Sprawdzenie, czy Twój system spełnia udokumentowane wymagania, zapewni pomyślną aktualizację i zapewni niezawodną funkcjonalność systemu po zakończeniu aktualizacji.

Opublikowany – czerwiec 08 2021 r.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu na poziomie produkcyjnym i programy narzędziowe do aktualizacji:

System BIOS: R01.01.0003
Oprogramowanie sprzętowe ME: 04.04.03.53
Oprogramowanie sprzętowe BMC: 2.81.99b20e11
FRUSDR: 0,35
Godz. 2.2.0.1553 r.
CPLD: v3P3

sysfwupdt.efi: wersja 14.2, kompilacja 11

Obsługiwane produkty

Rodzina Intel® Server Board D50TNP
Skontaktuj się z firmą Intel w celu spełnienia wymagań dotyczących przedprodukcji sprzętu.

Ważne informacje

Kontrola oprogramowania sprzętowego nie ma zastosowania, dlatego aktualizacje będą uruchamiane nawet wtedy, gdy
wersje systemu i pakietu SFUP są takie same !!

NIE należy przerywać ani uruchamiać ponownie ani nie usuwać zasilania z systemu podczas procesu aktualizacji.
Takie działanie może spowodować niewydajne działanie systemu. !!

NIE należy próbować wyładowywać oprogramowania systemowego po załadowaniu go do systemu.
Takie działanie może spowodować niewydajne działanie systemu. !!

Wszystkie aktualizacje zawarte w tym pakiecie są instalowane za pomocą systemu Windows.
oraz wyłącznie środowisko operacyjne Linux. !!

Nie modyfikuj żadnego z plików skryptów. Skrypty w formie pisemnej zapewnią
najbardziej niezawodne środowisko aktualizacji. !!

Wymagania dotyczące oprogramowania systemu

Aby zaktualizować stos oprogramowania systemowego do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, stos oprogramowania systemowego aktualnie zainstalowany na docelowym systemie serwerowym musi spełniać następujące wymagania, w przeciwnym razie aktualizacja może nie działać:

System BIOS: R01.01.0001 lub nowszy
Oprogramowanie sprzętowe BMC: 2,78 lub nowsze
FRUSDR: 0,34 lub nowsze
CPLDL: 3p2 lub nowsze

W przypadku wymagań dotyczących przedprodukcji sprzętu i oprogramowania, skontaktuj się z firmą Intel w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Wstępnie doprecyzować przed uruchomieniem skryptów dla systemu Windows i Linux — zapoznaj się z Readme i Update Instructions.txt

Ważne informacje dotyczące procedury aktualizacji

— Windows: gdy startup.bat jest wykonywany z FSUP, kolejność aktualizacji to CPLD, PMEM, BMC, FRUSDR i BIOS, po którym następuje resetowanie systemu.
— Linux: gdy "sh startup.sh" jest wykonywany z FSUP, odinstalowuje istniejący sysfwupdt (jeśli w ogóle) i instaluje najnowszy sysfwupdt
od FSUP. Kolejność aktualizacji to CPLD, PMEM, BMC, FRUSDR i BIOS, po którym następuje resetowanie systemu.

- Po ukończeniu aktualizacji przez skrypt startowy Windows i Linux CPLD/Pmem/BMC/FRUSDR/BIOS, system uruchomi się ponownie dwa razy automatycznie, przy tym czasie ekran się wyłączy i niebieska wskaźnik LED identyfikatora będzie solidna, po zakończeniu procesu wskaźnik LED identyfikatora zostanie wyłączony, a system ponownie się włączy.

- Ze względu na nową strukturę oprogramowania komputerowego wykorzystującego PFR, po raz pierwszy serwer zostanie ponownie uruchomiony po aktualizacji oprogramowania komputerowego, zajmie około 18 minut po pierwszym ponownym uruchomieniu, aby oswoić proces aktualizacji, w tym czasie
ekran będzie wyłączony, a wskaźnik LED systemu będzie mrugał na zielono/w szemranie, po pierwszych 4 minutach niebieska dioda LED identyfikatora będzie solidna. Po zakończeniu procesu wskaźnik LED identyfikatora będzie wyłączony, a system ponownie się włączy, po ponownym uruchomieniu serwera po raz drugi zajmie około 3 minut z wyłączonym ekranem, aby zdjąć proces aktualizacji i zasilanie na ekranie serwer z powrotem.
Czas, aby urzekać proces aktualizacji oprogramowania operacyjnego, jest to oczekiwane zachowanie i przedstawione tylko w pierwszej i drugiej części procesu aktualizacji oprogramowania oprogramowania.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach odczytu i aktualizacji.

Ogólna procedura instalacji

1. Rozpakaj zawartość pakietu aktualizacji i skopiuj wszystkie pliki do katalogu głównego wymiennego nośnika (pendrive USB)
2. Podłącz pendrive USB do dowolnego dostępnego portu USB w systemie, aby został zaktualizowany
3. Windows: rozpakaj pakiet, z katalogu SFUP otwórz wiersz poleceń lub
powershell i wykonać startup.bat
Linux: rozpakaj pakiet, z katalogu SFUP otwórz terminal i wykonaj
"sh startup.sh"
4. Po pomyślnym ukończeniu procesu aktualizacji systemu BIOS system uruchomi się automatycznie i wyładuje ekran w ciągu około 18 minut, po tym czasie serwer ponownie się włączy.
5. Po pierwszym ponownym uruchomieniu i ponownym uruchomieniu ekranu serwer zrestartuje się po raz drugi i zajmie około 4 minut z wyłączonym ekranem, aby znibić proces aktualizacji i zasilanie serwera.

Znane problemy

1. W systemie operacyjnym Windows, jeśli system Pmem FW i Pmem FW w pakiecie SFUP są
te same wersje, a następnie błędy narzędzia ipmictl z następującym komunikatem:

"Błąd 308 — błąd uwierzytelniania aktualizacji oprogramowania operacyjnego"

Weryfikowanie aktualizacji

01. Po pomyślnym ukończeniu ostatecznej aktualizacji, zrestartuj system
02. Podczas postu naciśnij klawisz, gdy pojawi się monit o dostęp do narzędzia do konfiguracji systemu BIOS.
03. W menu głównym narzędzia do konfiguracji SYSTEMU BIOS naciśnij klawisz, by załadować ustawienia domyślne systemu BIOS.
04. Naciśnij klawisz, aby zapisać zmiany i zakończyć domyślne ustawienia systemu BIOS.
04. W menu głównym sprawdź, czy wersja systemu BIOS jest poprawna
05. Przesuń chył do menu ZARZĄDZANIA SERWEREM i naciśnij klawisz Enter.
06. Przejdź do opcji INFORMACJE O SYSTEMIE i naciśnij klawisz Enter.
07. Sprawdź, czy wersja oprogramowania sprzętowego BMC jest poprawna
08. Sprawdź, czy wersja SDR jest poprawna
09. Sprawdź, czy wersja mikrooprogramowania ME jest poprawna
10. Skonfiguruj żądane ustawienia opcji SYSTEMU BIOS.
11. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i wyjść

* Wersję oprogramowania sprzętowego CPLD można zweryfikować w menu głównym systemu BIOS, Main->PFR

Aktualizacja oprogramowania systemu została ukończona.

OSTRZEŻENIE
NIE należy przerywać ani uruchamiać ponownie ani nie usuwać zasilania z systemu podczas procesu aktualizacji. Takie działanie może spowodować niewydajne działanie systemu.

NIE należy próbować obniżać poziomu oprogramowania systemowego po załadowaniu go do systemu.
Takie działanie może spowodować niewydajne działanie systemu.

Pełną listę znanych problemów, możliwości obejścia i szczegółowych wymagań można znaleźć w odpowiednich plikach informacji o wersji:

BIOS: informacje o wersji BIOS ####.txt
BMC: informacje o wersji BMC ####.txt
FRUSDR: informacje o wersji FRUSDR ####.txt
CPLD: Informacje o wersji CPLD ####.txt

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.