Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board D50TNP (SFUP) dla systemu Windows* i Linux*

19781
3/25/2022

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board D50TNP dla systemu Windows* i Linux* (R01.01.0005)

Dostępne pliki do pobrania

 • Rozmiar: 71.7 MB
 • SHA1: F0855849773DFC003D0916DB6CEE0EBAED4CA724

Szczegółowy opis

Przegląd

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji bios i oprogramowania sprzętowego (SFUP) dla rodziny Intel® Server Board D50TNP oraz odpowiednią rodzinę System serwerowy Intel® D50TNP — do użytku w systemach Windows* i Linux*

Celu

Instrukcje instalacji i obsługi pakietu aktualizacji oprogramowania sprzętowego systemu Windows i Linux (SFUP)

Firma Intel gorąco zaleca zapoznanie się z instrukcjami Readme i update Instructions.txt w całości przed wykonaniem aktualizacji systemu. Sprawdzenie, czy Twój system spełnia udokumentowane wymagania, zapewni pomyślną aktualizację i zapewni niezawodną funkcjonalność systemu po zakończeniu aktualizacji.

Opublikowany – 23 marca 2022 r.

********************************************************************************

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu na poziomie produkcyjnym i programy narzędziowe do aktualizacji:

 • System BIOS: R01.01.0005
 • Oprogramowanie sprzętowe ME: 04.04.04.62
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC: 2.88.e5f45b9c
 • FRUSDR: 0,40
 • Godz. 2.2.0.1553 r.
 • CPLD: v3P5
 • sysfwupdt.efi — wersja 15.0.3

Obsługiwane produkty

Rodzina Intel® Server Board D50TNP

Skontaktuj się z firmą Intel w celu spełnienia wymagań dotyczących przedprodukcji sprzętu.

Ważne informacje

Kontrola oprogramowania sprzętowego nie ma zastosowania, dlatego aktualizacje będą uruchamiane nawet wtedy, gdy wersje w systemie i w pakiecie SFUP są takie same.

NIE należy przerywać ani uruchamiać ponownie ani nie usuwać zasilania z systemu podczas procesu aktualizacji. Takie działanie może spowodować niewydajne działanie systemu.

NIE należy próbować wyładowywać oprogramowania systemowego po załadowaniu go do systemu. Takie działanie może spowodować niewydajne działanie systemu.

Wszystkie aktualizacje zawarte w tym pakiecie są instalowane wyłącznie w środowisku operacyjnym Windows i Linux.

Nie modyfikuj żadnego z plików skryptów. Skrypty w formie pisemnej zapewnią najbardziej niezawodne wrażenia z aktualizacji.

Wymagania dotyczące oprogramowania systemu

Aby zaktualizować stos oprogramowania systemowego do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, stos oprogramowania systemowego zainstalowanego obecnie na docelowym systemie serwerowym musi być zgodny z następującymi wymaganiami, w przeciwnym razie aktualizacja może nie działać:

 • System BIOS: R01.01.0004 lub nowszy
 • Oprogramowanie sprzętowe ME: 04.04.04.058
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC: 2.87.be6beeae lub nowsze
 • FRUSDR: 0,38 lub nowsze
 • CPLDL: wersja 3p4 lub nowsza
 • Godz. 2.2.0.1553 r.

W przypadku wymagań dotyczących przedprodukcji sprzętu i oprogramowania, skontaktuj się z firmą Intel w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Wstępnie doprecyzować przed uruchomieniem skryptów dla systemu Windows i Linux — zapoznaj się z Readme i Update Instructions.txt

Ważne informacje dotyczące procedur aktualizacji

— Windows: gdy startup.bat jest wykonywany z FSUP, kolejność aktualizacji to CPLD, PMEM, BMC, FRUSDR i BIOS, po którym następuje resetowanie systemu.

— Linux*: gdy "sh startup.sh" jest wykonywany z FSUP, odinstalowuje istniejący sysfwupdt (jeśli w ogóle) i instaluje najnowszy sysfwupdt

od FSUP. Kolejność aktualizacji to CPLD, PMEM, BMC, FRUSDR i BIOS, po którym następuje resetowanie systemu.

- Po ukończeniu aktualizacji cpld/pmem/BMC/FRUSDR/BIOS skrypt startowy Windows* i Linux, system uruchomi się ponownie dwa razy automatycznie, przy tym czasie ekran będzie wyłączony i niebieski ID LED będzie solidnie włączony, po zakończeniu procesu wskaźnik LED identyfikatora zostanie wyłączony, a system ponownie się włączy.

- Ze względu na nową strukturę oprogramowania operacyjnego wykorzystującego PFR po raz pierwszy serwer zostanie ponownie uruchomiony po aktualizacji oprogramowania, zajmie około 18 minut po pierwszym ponownym uruchomieniu, aby ponownie uruchomić proces aktualizacji. W tym czasie ekran będzie wyłączony, a wskaźnik LED systemu będzie mrugał na zielono/amber, po pierwszych 4 minutach niebieska wskaźnik LED identyfikatora będzie solidna. Po zakończeniu procesu identyfikator LED zostanie wyłączony, a system ponownie się włączy. Po uruchomieniu po ekranie serwer zostanie ponownie uruchomiony po raz drugi i zajmie około 3 minut więcej z wyłączonym ekranem, aby znieść proces aktualizacji i zasilanie serwera z powrotem.

Czas, aby urzekać proces aktualizacji oprogramowania operacyjnego, jest to oczekiwane zachowanie i przedstawione tylko w pierwszej i drugiej części procesu aktualizacji oprogramowania oprogramowania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Readme and Update Instructions.txt

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.