Wbudowany sterownik wideo dla systemu Windows* dla serwerowych płyt głównych i systemów Intel® opartych na chipsecie Intel® 621A

19786
5/14/2021

Wprowadzenie

Sterownik wideo na płycie głównej systemu Windows* ASPEED* dla rodziny Intel® Server Board M50CYP i D50TNP.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Rozmiar: 4.9 MB
  • SHA1: 173F08A1454387DD68EE4F1D70CFE15548D995F1

Szczegółowy opis

Celu
Sterownik wideo na płycie głównej systemu Windows* ASPEED* dla rodziny Intel® Server Board M50CYP i D5TNP.

Obserwuj system operacyjny
Windows Server 2016, 2019

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.