Rodzina produktów Intel® Server System D50TNP Power Budget and Thermal Configuration Tool

19787
5/2/2021

Wprowadzenie

Narzędzie Intel® Server System D50TNP Power Budget and Thermal Configuration Tool oblicza zużycie energii i konfigurację termiczną. (1.0)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 2.3 MB
  • SHA1: 824ED160C10E789A68335E4658EA70C9EB5B56AA

Szczegółowy opis

Włącz makra w programie Microsoft Office Excel* lub równoważnym arkuszu kalkulacyjnym, aby korzystać z tego narzędzia.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.