Zapisz i przywróć narzędzie konfiguracji systemu (syscfg) dla serwerowych płyt intel® i serwerów Intel® opartych na chipsecie Intel® 621 A

19789
9/20/2021

Wprowadzenie

Zapisz i przywróć narzędzie konfiguracji systemu (syscfg) dla serwerowych płyt Intel® i Intel® systemów serwerowych opartych na chipsecie Intel® 621A (wersja 14.2 build 8)

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10*, Red Hat Enterprise Linux 6.8*, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4*, SUSE Linux Enterprise Server 15.1*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Windows Server 2016 family*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*, Windows Server 2012 R2 family*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, Red Hat Enterprise Linux 8*, Windows Server 2019 family*, CentOS 7.3*
  • Rozmiar: 60.1 MB
  • SHA1: 6EDD328ADC850F638F916C00C9628D6A7FC7321B

Szczegółowy opis

Wprowadzenie

Narzędzie Save and Restore System Configuration Utility (syscfg) służy do zapisywania i przywracania ustawień oprogramowania układowego i BIOS-u do pliku binarnego/INI oraz do konfigurowania ustawień oprogramowania układowego i BIOS-u za pośrednictwem interfejsu wiersza poleceń.

Obsługiwane platformy

  • Intel® Server System M50CYP
  • Intel® Server System D50TNP
  • Intel® Server System D40AMP


Obsługiwane systemy operacyjne


Powłoka UEFI

WinPE* 4.0 (x64)

System Windows Server 2019*

System Windows Server 2016*

Windows Server 2012 R2*

Okna® 10

RHEL* 6,8 (x64)

RHEL 7.3 (x64)

RHEL 7,5 (x64)

RHEL 7.6 (x64)

RHEL 8.0 (x64)

SLES* 11,4 (x64)

SLES 12.2 (x64)

SLES 15 i Sp1 (x64)

CentOS* 7.3 (x64)

Debian* 8.10 (x64)

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.