Zapisz i przywróć narzędzie do konfiguracji systemu (syscfg) dla serwerowych płyt głównych Intel® oraz systemów serwerowych Intel® opartych na chipsecie Intel® 621A

19789
1/19/2023

Wprowadzenie

Zapisz i przywróć narzędzie do konfiguracji systemu (syscfg) dla serwerowych płyt głównych Intel® oraz systemów serwerowych Intel® opartych na chipsetach Intel® 621 A

Dostępne pliki do pobrania

  • Rozmiar: 22.6 MB
  • SHA1: 093078140B80CDF586E9C4CBBD4544458400B64E

Szczegółowy opis

Wprowadzenie


Narzędzie Intel® Server Configuration Utility służy do zapisywania i przywracania ustawień oprogramowania sprzętowego i BIOS w pliku binarnym/INI oraz do konfiguracji ustawień oprogramowania sprzętowego i BIOS za pomocą interfejsu wiersza poleceń.

W przypadku nazwy plików i ścieżek związanych z tym narzędziem serwerowym stosuje się skrót "syscfg".

Obsługiwane serwerowe płyty główne Intel®


Rodzina Intel® Server Board S2600WT/S2600WTR

Rodzina Intel® Server Board S2600KP/S2600KPR

Rodzina Intel® Server Board S2600TP/S2600TPR

Rodzina Intel® Server Board S2600CW/S2600CWR

Rodzina Intel® Server Board S2600WF/S2600WFR

Rodzina Intel® Server Board S2600ST/S2600STR

Rodzina Intel® Server Board S2600BP/S2600BPR

Rodzina Intel® Server Board S9200WK

Rodzina Intel® Server Board M70KLP

Intel® Server Board D50TNP

Intel® Server Board M50CYP

Intel® Server Board D40AMP

Intel® Server Board M20NTP2SB

Intel® Server Board M50FCP

Intel® Server Board D50DNP

Obsługiwane systemy operacyjne


Powłoka UEFI

Windows Server* 2019 i 2022

Windows® 10

Red Hat Enterprise Linux* (RHEL*) 8.1, 8.2, 8.6 i 9.0-64-bit

SUSE Linux Enterprise Server* (SLES*) 15, 12 service pack 3-64-bitowy

CentOS* 8, 7.3, 7.5 i 6.8

Ubuntu* 20.04 i 22.04

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.