Narzędzie System Information Retrieval Utility (SysInfo) dla serwerowych płyt głównych Intel® i systemów serwerowych Intel® opartych na chipsecie Intel® 621A

19790
4/4/2022

Wprowadzenie

Narzędzie System Information Retrieval Utility (SysInfo) dla serwerowych płyt głównych Intel® i systemów serwerowych Intel® opartych na chipsecie Intel® 621A

Dostępne pliki do pobrania

  • Ubuntu 20.04 LTS*, CentOS 8 (2004)*, Ubuntu 16.04*, CentOS 6.8*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Rodzina systemów Windows 10*, Windows Server 2016 family*, Red Hat Enterprise Linux 8.1*, Red Hat Enterprise Linux 8.2*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, Windows Server 2019 family*
  • Rozmiar: 111.9 MB
  • SHA1: B33FCE3518CCFE1A394EB714DC1DA9B1BAAC9259

Szczegółowy opis

1. Wprowadzenie

---------------

Intel Server Information Retrieval Utility jest wykorzystywany do gromadzenia informacji o systemie.

W przypadku nazwy plików i ścieżek stosuje się skrót "sysinfo".

To narzędzie zawiera następujące informacje do logowania plików:

1. Inwentaryzacja oprogramowania sprzętowego platformy

2. Informacje o czujnikach

3. Zapisy danych z czujników

4. BMC LOGICZNY (w formie czytelnej dla człowieka)

5. BMC LOGICZNY (w postaci szesnastkowej)

6. Płyta podstawowa FRU

7. Kolejność rozruchu systemu BMC

8. Ustawienia użytkownika BMC

9. Ustawienia kanału BMC LAN

10. Ustawienia kanału BMC WIOŚ

11. Ustawienia zasad dotyczących przywracania zasilania BMC

12. Ustawienia kanału BMC

13. SMBIOS typ 1, typ 2, typ 3

14. Procesor

15. Pamięć

16. Informacje o systemie operacyjnym

17. PANDEMIA NAWIĄZY

18. Dysk twardy

19. Informacje dotyczące menedżera urządzeń (ok. sterowników)

20. Lista zainstalowanych oprogramowania

21. Ustawienia systemu BIOS (na narzędzie do konfiguracji systemu BIOS, ekran F2).

22. Ustawienia RAID i dziennik RAID (niedostępne w systemach Windows* i Linux*)

23. Dziennik zdarzeń systemu operacyjnego

24. SATA

25. Informacje o urządzeniu magistrali PCI

26. Telemetria zasilania (jeśli jest dostępna)

Uwaga: BMC ETHERNET (w formie czytelnej dla człowieka) i BMC ETHERNET (w formie seksadcimalnej) nie są ważne dla rodziny serwerowych płyt głównych Intel® M70KLP i M20NTP2SB.

2. Obsługiwane platformy

----------------------

Rodzina Intel® Server Board S2600WT/S2600WTR

Rodzina Intel® Server Board S2600KP/S2600KPR

Rodzina Intel® Server Board S2600TP/S2600TPR

Rodzina Intel® Server Board S2600CW/S2600CWR

Rodzina Intel® Server Board S2600WF/S2600WFR

Rodzina Intel® Server Board S2600ST/S2600STR

Rodzina Intel® Server Board S2600BP/S2600BPR

Rodzina Intel® Server Board S9200WK

Rodzina Intel® Server Board M70KLP

Intel® Server Board D50TNP

Intel® Server Board M50CYP

Intel® Server Board D40AMP

Intel® Server Board M20NTP2SB

3. Obsługiwane systemy operacyjne

------------------------------

Powłoka UEFI*.

Windows Server* 2019.

Windows Server 2016.

Windows Server 2012 R2.

Windows 10.

Red Hat Enterprise Linux* (RHEL*) 8.1, 8.2, 7.3, 7.5 i 7.6-64 bit.

SUSE Linux Enterprise Server* (SLES*) 15, 12 service pack 3-64-bitowy.

CentOS* 8, 7.3, 7.5 i 6.8.

Ubuntu* 16.04 i Ubuntu 20.04.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.