Narzędzie System Information Retrieval Utility (SysInfo) dla serwerowych płyt głównych Intel® i systemów serwerowych Intel® opartych na chipsecie Intel® 621A

19790
1/19/2023

Wprowadzenie

Narzędzie Server Information Retrieval Utility (SysInfo) dla serwerowych płyt głównych Intel® i systemów serwerowych Intel® opartych na chipsecie Intel® 621A

Dostępne pliki do pobrania

  • Rozmiar: 43.3 MB
  • SHA1: 85611C1D385E8938CA8B8AD29F5B7973DAE2C97E

Szczegółowy opis

Wprowadzenie


Intel® Server Information Retrieval Utility jest wykorzystywany do gromadzenia informacji o systemie.

W przypadku nazwy plików i ścieżek stosuje się skrót "sysinfo".

To narzędzie zawiera następujące informacje do logowania plików:

1. Inwentaryzacja oprogramowania sprzętowego platformy

2. Informacje o czujnikach

3. Zapisy danych z czujników (SDR)

4. BMC LOGICZNY (w formie czytelnej dla człowieka)

5. BMC LOGICZNY (w postaci szesnastkowej)

6. Serwerowa płyta główna FRU

7. Kolejność rozruchu systemu BMC

8. Ustawienia użytkownika BMC

9. Ustawienia kanału BMC LAN

10. Ustawienia kanału BMC WIOŚ

11. Ustawienia zasad dotyczących przywracania zasilania BMC

12. Ustawienia kanału BMC

13. SMBIOS typ 1, typ 2, typ 3

14. Informacje o procesorze

15. Informacje o pamięci

16. Informacje o systemie operacyjnym

17. Informacje IDE/SCSI

18. Informacje o dysku pamięci masowej

19. Informacje dotyczące menedżera urządzeń (znane również jako sterowniki)

20. Lista zainstalowanego oprogramowania

21. Ustawienia systemu BIOS (na narzędzie do konfiguracji systemu BIOS, ekran F2).

22. Ustawienia RAID i dziennik RAID (niedostępne w systemach Windows* i Linux*)

23. Dziennik zdarzeń systemu operacyjnego

24. Informacje SATA

25. Informacje o urządzeniu magistrali PCI

26. Telemetria zasilania (jeśli jest dostępna)

Uwaga: BMC WIFI (w formie czytelnej dla człowieka) i BMC (w formie szesnastkowej) nie są ważne dla Intel® Server Board M70KLP i Intel® Server Board M20NTP2SB.

Obsługiwane serwerowe płyty główne Intel®


Rodzina Intel® Server Board S2600WT/S2600WTR

Rodzina Intel® Server Board S2600KP/S2600KPR

Rodzina Intel® Server Board S2600TP/S2600TPR

Rodzina Intel® Server Board S2600CW/S2600CWR

Rodzina Intel® Server Board S2600WF/S2600WFR

Rodzina Intel® Server Board S2600ST/S2600STR

Rodzina Intel® Server Board S2600BP/S2600BPR

Rodzina Intel® Server Board S9200WK

Rodzina Intel® Server Board M70KLP

Intel® Server Board D50TNP

Intel® Server Board M50CYP

Intel® Server Board D40AMP

Intel® Server Board M20NTP2SB

Intel® Server Board M50FCP

Intel® Server Board D50DNP

Obsługiwane systemy operacyjne


Powłoka UEFI

Windows Server* 2019 i 2022

Windows® 10

Red Hat Enterprise Linux* (RHEL*) 8.1, 8.2, 8.6 i 9.0-64-bit

SUSE Linux Enterprise Server* (SLES*) 15, 12 service pack 3-64-bitowy

CentOS* 8, 7.3, 7.5 i 6.8

Ubuntu* 20.04 i 22.04

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.