Narzędzie SysInfo (System Information Retrieval Utility) dla serwerowych płyt intel® i intel® opartych na chipsecie Intel® 621A

19790
11/30/2021

Wprowadzenie

Narzędzie do pobierania informacji o systemie (SysInfo) dla serwerowych płyt Intel® i Intel® systemów serwerowych opartych na chipsecie Intel® 621A (15.0.3)

Dostępne pliki do pobrania

 • Ubuntu 20.04 LTS*, Ubuntu 16.04*, Windows Server 2016 family*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 8.1*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*, Red Hat Enterprise Linux 8.2*, Windows Server 2012 R2 family*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, CentOS 7.6*, CentOS 7.3*, Windows Server 2019 family*
 • Rozmiar: 111.1 MB
 • SHA1: 6DF399F6D8A89E8D50D3D08710D147A85DFAA85A

Szczegółowy opis

Wprowadzenie

Narzędzie do pobierania informacji o systemie (SysInfo) służy do zbierania informacji o systemie.

To narzędzie zrzuca następujące informacje do plików dziennika:

 1. Inwentaryzacja oprogramowania układowego platformy
 2. Informacje z czujnika
 3. Rekordy danych z czujników
 4. Płyta bazowa FRU
 5. Kolejność rozruchu BMC systemu
 6. Ustawienia użytkownika BMC
 7. Ustawienia kanału BMC LAN
 8. Ustawienia kanału BMC SOL
 9. Ustawienia zasad przywracania zasilania BMC
 10. Ustawienia kanału BMC
 11. SMBIOS Typ 1, Typ 2, Typ 3
 12. Procesor
 13. Pamięć
 14. Informacje o systemie operacyjnym
 15. IDESCSI
 16. Dysk twardy
 17. Informacje o Menedżerze urządzeń (czyli sterowniki)
 18. Lista zainstalowanego oprogramowania
 19. Ustawienia BIOS-u (na ekranie BIOS SETUP F2).
 20. Ustawienia RAID i dziennik RAID (niedostępne w systemach Windows i Linux)
 21. Dziennik zdarzeń systemu operacyjnego
 22. SATA
 23. Informacje o urządzeniu magistrali PCI
 24. Telemetria zasilania (jeśli jest dostępna)

Obsługiwane platformy

 • Rodzina serwerowych płyt intel® S2600WT/S2600WTR
 • Rodzina serwerowych płyt intel® S2600KP/S2600KPR
 • Rodzina serwerowych płyt intel® S2600TP/S2600TPR
 • Rodzina serwerowych płyt intel® S2600CW/S2600CWR
 • Rodzina serwerowych płyt intel® S2600WF/S2600WFR
 • Rodzina serwerowych płyt intel® S2600ST/S2600STR
 • Rodzina serwerowych płyt intel® S2600BP/S2600BPR
 • Rodzina intel® server board s9200WK
 • Rodzina intel® server board d50TNP
 • Rodzina serwerowych płyt serwerowych Intel® M50CYP
 • Rodzina intel® serwerowych płytek sieciowych D40AMP
 • Rodzina intel® serwerowych płyt m70KLP
 • Rodzina serwerowych płyt serwerowych Intel® M20NTP2SB

Obsługiwane systemy operacyjne

Powłoka UEFI

Windows* Server 2019

System Windows* Server 2016

Windows* Server 2012 R2

Windows* 10

Red Hat* Enterprise Linux* 8.1, 8.2, 7.3, 7.5 i 7.6-64 Bit.

SuSE* Linux* Enterprise Server 15, 12 z dodatkiem Service Pack 3–64 bity

CentOS* 7.3, 7.5 i 6.8

Ubuntu* 16.04 i Ubuntu 20.04

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.