Narzędzie System Information Retrieval Utility (SysInfo) dla serwerowych płyt głównych Intel® i systemów serwerowych Intel® opartych na chipsecie Intel® 621A

19790
4/4/2022

Wprowadzenie

Narzędzie System Information Retrieval Utility (SysInfo) dla serwerowych płyt głównych Intel® i systemów serwerowych Intel® opartych na chipsecie Intel® 621A

Dostępne pliki do pobrania

 • Rodzina systemów Windows 10*, Ubuntu 20.04 LTS*, Ubuntu 16.04*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Windows Server 2016 family*, Red Hat Enterprise Linux 8.1*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*, CentOS 7.4*, CentOS 8 (1905)*, Windows Server 2012 R2 family*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, CentOS 7.3*, Windows Server 2019 family*
 • Rozmiar: 110.7 MB
 • SHA1: 977B92D2FD061385F65DA6834714B3797C6CF165

Szczegółowy opis

Wprowadzenie


Intel® Server Information Retrieval Utility jest wykorzystywany do gromadzenia informacji o systemie.

W przypadku nazwy plików i ścieżek stosuje się skrót "sysinfo".

To narzędzie zawiera następujące informacje do logowania plików:

 1. Inwentaryzacja oprogramowania sprzętowego platformy
 2. Informacje o czujnikach
 3. Zapisy danych z czujników (SDR)
 4. BMC WIOŚ (w formie czytelnej dla człowieka)
 5. BMC WIOŚ (w postaci szesnastkowej)
 6. Płyta podstawowa FRU
 7. Kolejność rozruchu systemu BMC
 8. Ustawienia użytkownika BMC
 9. Ustawienia kanału BMC LAN
 10. Ustawienia kanału BMC WIOŚ
 11. Ustawienia zasad przywracania zasilania BMC
 12. Ustawienia kanału BMC
 13. SMBIOS typ 1, typ 2, typ 3
 14. Procesor
 15. Pamięci
 16. perating Informacje o systemie
 17. ŁĄCZNICZKI
 18. Dysk twardy
 19. Informacje dotyczące menedżera urządzeń (znane również jako sterowniki)
 20. Lista zainstalowanych oprogramowania
 21. Ustawienia systemu BIOS (na narzędzie do konfiguracji systemu BIOS, ekran F2).
 22. Ustawienia RAID i dziennik RAID (niedostępne w systemach Windows* i Linux*)
 23. Dziennik zdarzeń systemu operacyjnego
 24. SATA
 25. Informacje o urządzeniu magistrali PCI
 26. Telemetria zasilania (jeśli jest dostępna)

Uwaga: BMC ETHERNET (w formie czytelnej dla człowieka) i BMC ETHERNET (w formie szesnastkowej) nie są ważne dla rodziny serwerowych płyt głównych Intel® M70KLP i M20NTP2SB.

Obsługiwane serwerowe płyty główne Intel®


Rodzina Intel® Server Board S2600WT/S2600WTR

Rodzina Intel® Server Board S2600KP/S2600KPR

Rodzina Intel® Server Board S2600TP/S2600TPR

Rodzina Intel® Server Board S2600CW/S2600CWR

Rodzina Intel® Server Board S2600WF/S2600WFR

Rodzina Intel® Server Board S2600ST/S2600STR

Rodzina Intel® Server Board S2600BP/S2600BPR

Rodzina Intel® Server Board S9200WK

Rodzina Intel® Server Board M70KLP

Intel® Server Board D50TNP

Intel® Server Board M50CYP

Intel® Server Board D40AMP

Intel® Server Board M20NTP2SB

Obsługiwane systemy operacyjne


Powłoka UEFI

Windows Server* 2019

Windows Server 2016

Windows Server 2012 R2

Windows® 10

Red Hat Enterprise Linux* (RHEL*) 8.1, 8.2, 7.3, 7.5 i 7.6-64 bit.

SUSE Linux Enterprise Server (SLES*) 15, 12 service pack 3-64-bitowy.

CentOS* 8, 7.3, 7.5 i 6.8

Ubuntu* 16.04 i Ubuntu 20.04

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.