Narzędzie do pobierania informacji o systemie (SysInfo) dla System serwerowy Intel® M70KLP

19793
5/6/2021

Wprowadzenie

Narzędzie System Information Retrieval Utility (SysInfo) dla System serwerowy Intel® M70KLP (kompilacja V14.2klp 2)

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10*, Red Hat Enterprise Linux 6.8*, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4*, SUSE Linux Enterprise Server 15.1*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Windows Server 2016 family*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*, Windows Server 2012 R2 family*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, Red Hat Enterprise Linux 8*, Windows Server 2019 family*, CentOS 7.3*
  • Rozmiar: 89.5 MB
  • SHA1: E6B1AB8142F4B75000F339A902CA14FEE6EC0E3C

Szczegółowy opis

Wprowadzenie

Narzędzie System Information Retrieval Utility (SysInfo) jest wykorzystywane do gromadzenia informacji o systemie.
To narzędzie zawiera następujące informacje do logowania plików:

1. Inwentaryzacja oprogramowania sprzętowego platformy
2. Informacje o czujnikach
3. Zapisy danych z czujników
4. Płyta podstawowa FRU
5. Kolejność rozruchu systemu BMC
6. Ustawienia użytkownika BMC
7. Ustawienia kanału BMC LAN
8. Ustawienia kanału BMC WIOŚ
9. Ustawienia zasad przywracania zasilania BMC
10. Ustawienia kanału BMC
11. SMBIOS typ 1, typ 2, typ 3
12. Procesor
13. Pamięć
14. Informacje o systemie operacyjnym
15. PRZELICZANIE NA KARTY SIECIOWE
16. Dysk TWARDY
17. Informacje dotyczące menedżera urządzeń (ok. sterowników)
18. Lista zainstalowanych oprogramowania
19. Ustawienia systemu BIOS (na ekran konfiguracji SYSTEMU BIOS F2).
20. Ustawienia RAID i dziennik RAID (niedostępne w systemie Windows i Linux)
21. Dziennik zdarzeń systemu operacyjnego
22. SATA
23. Informacje o urządzeniu magistrali PCI
24. Telemetria zasilania (jeśli jest dostępna)

Obsługiwane platformy

Kelton Pass

Obsługiwane systemy operacyjne

Powłoka UEFI
WinPE* 4.0 (x64)
Serwer Windows* 2019
Serwer Windows* 2016
Serwer Windows* 2012 R2
Windows* 10
RHEL* 6.8 (x64)
RHEL* 7.3
RHEL* 7.5
RHEL* 7.6
RHEL* 8.0
SLES* 11.4 (x64)
SLES* 12.2
SLES* 15&Sp1
CentOS* 7.3 (x64)
8.10- Firmowa firmowa Firmowa E. E. 8.10

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.