Thunderbolt™ 3 narzędzie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla NUC10ixFN

19794
4/26/2021

Wprowadzenie

Aktualizuje oprogramowanie sprzętowe kontrolera Thunderbolt™ 3 dla intel® NUC10ixFN.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 612.7 KB
  • SHA1: 989EDB528D9864908ACF77C2BF13160EF279A165

Szczegółowy opis

Celu

To narzędzie aktualizuje oprogramowanie sprzętowe kontrolera Thunderbolt™ 3 dla komputera Intel® NUC10ixFN.

Co nowego w tej wersji?

  • Udoskonalenia zabezpieczeń

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.