Thunderbolt™ 3 narzędzie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla Intel® NUC8ixBE i NUC7ixBN

19795
4/26/2021

Wprowadzenie

Aktualizuje oprogramowanie sprzętowe kontrolera Thunderbolt™ 3 dla Intel® NUC8ixBE i NUC7ixBN (46).

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 2.5 MB
  • SHA1: 38145C6D2C2471D90871191B352B1896D0E4C1D6

Szczegółowy opis

Celu

To narzędzie aktualizuje oprogramowanie sprzętowe kontrolera Thunderbolt™ 3 dla Produktów Intel® NUC8ixBE i NUC7ixBN.

Co nowego w tej wersji?

  • Udoskonalenia zabezpieczeń

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.