Narzędzie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego systemu (SysFwUpdt) dla System serwerowy Intel® M70KLP

19797
5/6/2021

Wprowadzenie

System serwerowy M70KLP (kompilacja V 14.2klp 6)

Dostępne pliki do pobrania

  • Red Hat Enterprise Linux 6.8*, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4*, Red Hat Enterprise Linux 8.3*, SUSE Linux Enterprise Server 15.1*, Windows Server 2016 family*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 8.1*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*, Red Hat Enterprise Linux 8.2*, Windows Server 2012 R2 family*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, Red Hat Enterprise Linux 8*, CentOS 7.3*, Windows Server 2019 family*, Windows 10*
  • Rozmiar: 71.6 MB
  • SHA1: 8429A44E5C455153E0005EC4A12E22DEC858BBF6

Szczegółowy opis

Wprowadzenie

Narzędzie Do aktualizacji oprogramowania sprzętowego systemu to narzędzie wiersza poleceń wykorzystywane do aktualizacji systemu BIOS, BMC i CPLD systemów.

Ta wersja narzędzia do aktualizacji oprogramowania sprzętowego systemu została stworzona wyłącznie z myślą o rodzinie produktów System serwerowy Intel M70KLP. W przypadku korzystania z narzędzia do konfiguracji systemu dla innych rodzin produktów serwerowych firmy Intel,
sprawdź dokumentację rodziny produktów w celu uzyskania odpowiedniej wersji.

Obsługiwane serwerowe płyty główne Intel®

Rodzina System serwerowy Intel® M70KLP (Kelton Pass)

Obsługiwane systemy operacyjne

UEFI 2.3.1
WinPE* 4.0 (x64)
Serwer Windows* 2019
Serwer Windows* 2016
Serwer Windows* 2012 R2
Windows* 10
RHEL* 6.8 (x64)
RHEL* 7.3 (x64)
RHEL* 7.5 (x64)
RHEL* 7.6 (x64)
RHEL* 8.x (x64)
SLES* 11.4 (x64)
SLES* 12.2 (x64)
SLES* 15&Sp1 (x64)
CentOS* 7.3 (x64)
8.10 (x64)

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.