Zapisz i przywróć narzędzie do konfiguracji systemu (syscfg) dla rodziny System serwerowy Intel® M70KLP

19798
5/6/2021

Wprowadzenie

Zapisz i przywróć narzędzie do konfiguracji systemu (syscfg) dla rodziny System serwerowy Intel® M70KLP (V 14.2klp, kompilacja 4)

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10*, Red Hat Enterprise Linux 6.8*, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4*, SUSE Linux Enterprise Server 15.1*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Windows Server 2016 family*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*, Windows Server 2012 R2 family*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, Red Hat Enterprise Linux 8*, Windows Server 2019 family*, CentOS 7.3*
  • Rozmiar: 59.3 MB
  • SHA1: 49829B3B7082EF57D8A0261532FE643417665F17

Szczegółowy opis

Wprowadzenie

Narzędzie do konfiguracji systemu (syscfg) to narzędzie wiersza poleceń, które umożliwia zapisywanie, przywracanie, wyświetlanie
i ustawić wybrane ustawienia oprogramowania sprzętowego i SYSTEMU BIOS. Parametry konfiguracji oprogramowania sprzętowego, na których działa to narzędzie, są w pełni opisane w specyfikacjach IPMI i BMC. Ta wersja narzędzia do konfiguracji systemu jest przeznaczona wyłącznie dla System serwerowy Intel rodziny produktów M70KLP. Korzystając z narzędzia do konfiguracji systemu dla innych rodzin produktów serwerowych firmy Intel, sprawdź dokumentację rodziny produktów w celu uzyskania odpowiedniej wersji.

Obsługiwane platformy

Rodzina System serwerowy Intel® M70KLP (Kelton Pass)

Obsługiwane systemy operacyjne

Powłoka UEFI
WinPE* 4.0 (x64)
Serwer Windows* 2019
Serwer Windows* 2016
Serwer Windows* 2012 R2
Windows* 10
RHEL* 6.8 (x64)
RHEL* 7.3 (x64)
RHEL* 7.5 (x64)
RHEL* 7.6 (x64)
RHEL* 8.0 (x64)
SLES* 11.4 (x64)
SLES* 12.2 (x64)
SLES* 15 & Sp1 (x64)
CentOS* 7.3 (x64)
8.10 (x64)

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.