Sterownik Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) dla systemu Windows* dla serwerowych płyt głównych i systemów Intel® opartych na chipsecie Intel® 621A

19799
11/14/2022

Wprowadzenie

Zapewnia sterownik Intel® VROC systemu Windows* dla rodzin systemów M50CYP/D50TNP/D40AMP.

Dostępne pliki do pobrania

  • Rodzina systemów Windows 10*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*
  • Rozmiar: 89.7 MB
  • SHA1: B95DAD5835538D35AE117687FD464FAC03DCCAA3

Szczegółowy opis

Celu
Instaluje następujące sterowniki Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) dla rodzin systemów Windows* M50CYP/D50TNP/D40AMP:

  • Intel VROC (VMD NVMe RAID) — zapewnia przedsiębiorstwu rozwiązanie RAID dla urządzeń NVMe na Intel Xeon skalowalnych platformach rodziny, które obsługują technologię Intel VMD.
  • Intel VROC (SATA RAID) — zapewnia rozwiązanie RAID dla przedsiębiorstw dla urządzeń SATA podłączonych do SATA/sSATA na Koncentratorze sterowniczym platformy Intel (PCH) skonfigurowanym do trybu RAID.

Informacje o pakiecie
Wersja sterownika = 7.8.0.1031

Co nowego?
Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy i instrukcje instalacji.

Powiązane tematy
Jak załadować sterownik RAID podczas instalacji systemu Windows?
Intel® VROC w porównaniu z poprzednimi Intel® RSTe: wyjaśnienie zmiany nazwy
Szybki przewodnik konfiguracji Intel® VROC

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.