Pakiet oprogramowania sprzętowego do Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F

19801
5/17/2021

Wprowadzenie

Zapewnia pakiet oprogramowania sprzętowego dla pełnej funkcji tri-mode (NVMe +SAS+SATA) Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F z obsługą RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 5 MB
  • SHA1: 37CBEF02906B981DB9EE58FBCE369BE150220A6F

Szczegółowy opis

Celu
Instaluje oprogramowanie sprzętowe dla pełnej funkcji tri-mode (NVMe+SAS+SATA) Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F z obsługą RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

Informacje o pakiecie

  • Pakiet oprogramowania sprzętowego: 52.16.0-3899 (MR 7.16)
  • Oprogramowanie sprzętowe 5.160.02-3472

Co nowego?
Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy i instrukcje instalacji.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.