Pakiet oprogramowania sprzętowego dla Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F i RS3P4MF088F

19801
5/24/2022

Wprowadzenie

Zapewnia pakiet oprogramowania sprzętowego dla pełnej funkcji tri-mode (NVMe +SAS+SATA) Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F obsługujący RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

Dostępne pliki do pobrania

  • Rozmiar: 9 MB
  • SHA1: 52D04BD6B0ADF37C130466C6620E266569695DCE

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje oprogramowanie sprzętowe dla pełnej funkcji tri-mode (NVMe+SAS+SATA) Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F i RS3P4MF088F z obsługą RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

Informacje o pakiecie

  • Pakiet oprogramowania sprzętowego: 52.20.0-4341 (MR 7.20)
  • Oprogramowanie sprzętowe 5.200.02-3618

========================

Ważne informacje o aktualizacji

========================

Po aktualizacji Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F lub RS3P4MF088F za pomocą pakietu v52.20.0-4341 (MR7.20) lub nowszego, *nie może* zostać obniżona do wcześniejszej wersji oprogramowania sprzętowego przed MR7.20.

Co nowego?

Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy i instrukcje instalacji.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.