Pakiet oprogramowania sprzętowego dla Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J i RS3P4GF016J

19802
2/24/2023

Wprowadzenie

Zapewnia pakiet oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Storage Adapter RS3P4

Dostępne pliki do pobrania

  • Rozmiar: 3.4 MB
  • SHA1: 6BCA1721C7D85E21A8568CF776FC3DC6ABF9793B

Szczegółowy opis

Celu
Instaluje oprogramowanie sprzętowe dla następujących kart pamięci masowej Intel® z tri-mode drugiej generacji, obsługujących wyłącznie technologię JBOD (przejście).

  • Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J (NVMe+SAS+SATA)
  • Intel® Storage Adapter RS3P4GF016J (SAS+SATA)

Informacje o pakiecie
Wersja pakietu: 25.00.00.01 (faza 25)

Co nowego?
Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy i instrukcje instalacji.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.