Sterownik linux* dla Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F

19803
5/19/2021

Wprowadzenie

Zapewnia sterownik systemu Linux* dla kontrolerów Intel® RAID drugiej generacji w trybie trzykrotnym (NVMe+SAS+SATA).

Dostępne pliki do pobrania

  • Ubuntu Family*, Red Hat Enterprise Linux 7.7*, Red Hat Enterprise Linux 8.3*, SUSE Linux Enterprise Server 15.1*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 8.1*, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2*, Red Hat Enterprise Linux 7.8*, Red Hat Enterprise Linux 8.2*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4*, Red Hat Enterprise Linux 7.9*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*, Red Hat Enterprise Linux 8*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5*
  • Rozmiar: 10.6 MB
  • SHA1: F97FC6BBB3BC80D139E7098477AD8553BE2A27E1

Szczegółowy opis

Celu
Instaluje sterownik systemu Linux* dla następujących kontrolerów Intel® RAID Trimode drugiej generacji (NVMe+SAS+SATA):

  • Pełna funkcja (MR; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
    • Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F

Informacje o pakiecie
Wersja sterownika = 07.716.02.00
Obsługiwane systemy operacyjne (OS) =

  • RHEL* 7 (U7-U9), RHEL 8 (GA, U1-U3)
  • SLES* 12 (SP3-SP5), SLES 15 (GA, SP1-SP2)
  • Ubuntu*

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.