Sterownik linux* dla Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F i RS3P4MF088F

19803
3/22/2022

Wprowadzenie

Zapewnia sterownik systemu Linux* dla kontrolerów Intel® RAID NVMe+SAS+SATA drugiej generacji.

Dostępne pliki do pobrania

  • Ubuntu Family*, Rodzina systemów SUSE Linux*, Rodzina systemów Red Hat Linux*
  • Rozmiar: 31.4 MB
  • SHA1: A1B68CE6A100DFDBBF111D598A29766A8BF76BEF

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik systemu Linux* dla następujących kontrolerów Intel® RAID Trimode drugiej generacji (NVMe+SAS+SATA):

  • Pełna funkcja (MR; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
  • Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F
  • Intel® RAID Adapter RS3P4MF088F

Informacje o pakiecie

Wersja sterownika = 07.720.04.00

Obsługiwane systemy operacyjne (OS) =

  • RHEL* 7 (U7-U9), RHEL 8 (U3-U5)
  • SLES* 12 (SP3-SP5), SLES 15 (SP1-SP3)
  • Ubuntu*

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.