Narzędzie do konfiguracji Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA Configuration Tool)

19805
4/25/2023

Wprowadzenie

Intel® Endpoint Management Assistant Configuration Tool to narzędzie wiersza poleceń, które oferuje lokalne Intel® Active Management Technology i Intel® Standard Manageability możliwości obsługi. Obejmuje to wykrywanie i wyjściowe informacje o systemie, w którym działa, oraz niekonfigurowanie Intel® Active Management Technology lub Intel® Standard Manageability.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11 Family*, Rodzina systemów Windows 10*
  • Rozmiar: 1.2 MB
  • SHA1: C8E8EC9ED7A6F74C0B60ADF6A8DCCE349E9FD762

Szczegółowy opis

Intel® Endpoint Management Assistant Configuration Tool to narzędzie wiersza poleceń, które oferuje lokalne Intel® Active Management Technology i Intel® Standard Manageability możliwości obsługi. Obejmuje to wykrywanie i wyjściowe informacje o systemie, w którym działa, oraz niekonfigurowanie Intel® Active Management Technology lub Intel® Standard Manageability.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.