Narzędzie do konfiguracji Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA Configuration Tool)

19805
6/6/2022

Wprowadzenie

Narzędzie Intel® Endpoint Management Assistant Configuration Tool to narzędzie wiersza poleceń do wykrywania i przesyłania informacji systemowych o systemie lokalnym, z którego korzysta.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 7 family*, Rodzina systemów Windows 10*
  • Rozmiar: 980 KB
  • SHA1: 8ED5D505CC261EFECE74268ABE1EC90CB23041EB

Szczegółowy opis

Intel® Endpoint Management Assistant Configuration Tool (Intel® EMA Configuration Tool) to narzędzie wiersza poleceń do wykrywania i wyjściowego przesyłania informacji o systemie lokalnym, w którym działa.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.