Thunderbolt™ 3 narzędzie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla NUC9QN

19807
5/21/2021

Wprowadzenie

Aktualizuje oprogramowanie sprzętowe kontrolera Thunderbolt™ 3 dla produktów Intel® NUC9ixQN i NUC9VxQN (60).

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 2.4 MB
  • SHA1: BA19D1AD5A9B2C6CBD704065986F33164E004F24

Szczegółowy opis

Celu

To narzędzie aktualizuje oprogramowanie sprzętowe kontrolera Thunderbolt™ 3 dla produktów Intel® NUC9ixQN i NUC9VxQN.

Co nowego w tej wersji?

  • Udoskonalenia zabezpieczeń

Nie wiesz, czy jest to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.