Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego rodziny Intel® Server Board M50CYP dla UEFI

19810
11/8/2021

Wprowadzenie

Zapewnia pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego Intel® Server Board rodziny M50CYP dla UEFI. (R01.01.0005)

Dostępne pliki do pobrania

  • Rozmiar: 27.3 MB
  • SHA1: 49EE7246CEF67670D5386E6304F4F92DDF5FD829

Szczegółowy opis

WAŻNE:

  • Aby zakończyć proces aktualizacji CPLD/Pmem/BMC/FRUSDR/BIOS, musi wykonać startup.nsh, zaktualizuje CPLD/Pmem/BMC/FRUSDR/BIOS, a następnie system uruchomi się automatycznie. Po zresetowaniu ekranu wyłączy się, a niebieski identyfikator LED będzie włączony przez kilka minut. Po ukończeniu procesu aktualizacji identyfikator LED zostanie wyłączony, a system uruchomi się ponownie.
  • Ze względu na nową strukturę oprogramowania komputerowego korzystającego z PFR, po raz pierwszy serwer zostanie ponownie uruchomiony po aktualizacji oprogramowania komputerowego, zajmie około 10 minut przy pierwszym ponownym uruchomieniu, aby ukazać proces aktualizacji, przy tym czasie ekran będzie wyłączony, a system LED będzie mrugał na zielono/amber, po pierwszych 3 minutach niebieska wskaźnik LED identyfikatora będzie solidna, po zakończeniu procesu identyfikator LED zostanie wyłączony, a system ponownie się włączy, po ponownym uruchomieniu serwera po ekranie. Czas, aby urzekać proces aktualizacji oprogramowania operacyjnego, jest to oczekiwane zachowanie i przedstawione tylko w pierwszej części ponownego uruchomienia procesu aktualizacji oprogramowania oprogramowania.

Szczegółowe informacje na temat procedury aktualizacji znajdują się w pliku "Instrukcje odczytu i aktualizacji".

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu na poziomie produkcyjnym i programy narzędziowe do aktualizacji:

System BIOS — R01.01.0005

Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.04.04.62

Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.88.e5f45b9c

FRUSDR – 0,40

Poz. – 2.2.0.1553

CPLD — v3P5

sysfwupdt.efi — wersja 15.0.3


WYMAGANIA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU

Aby zaktualizować stos oprogramowania systemowego do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, stos oprogramowania systemowego zainstalowanego obecnie na docelowym systemie serwerowym musi być zgodny z następującymi wymaganiami, w przeciwnym razie aktualizacja może nie działać:

  • System BIOS — R01.01.0004 lub nowszy
  • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.04.04.058
  • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.87.be6beeae lub nowsze
  • FRUSDR — 0,38 lub nowsze
  • CPLD — wersja 3p4 lub nowsza
  • Poz. – 2.2.0.1553

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.