Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board M50CYP dla UEFI

19810
11/8/2021

Wprowadzenie

Zapewnia pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego Intel® Server Board rodziny M50CYP dla UEFI. (R01.01.0004)

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 25 MB
 • SHA1: 9DE05683908965BF45421071AD4080D36DD29686

Szczegółowy opis

WAŻNE:

 • Aby zakończyć proces aktualizacji CPLD/Pmem/BMC/FRUSDR/BIOS, musi wykonać startup.nsh, zaktualizuje CPLD/Pmem/BMC/FRUSDR/BIOS, a następnie system uruchomi się automatycznie. Po zresetowaniu ekranu wyłączy się, a niebieski identyfikator LED będzie włączony przez kilka minut. Po ukończeniu procesu aktualizacji identyfikator LED zostanie wyłączony, a system uruchomi się ponownie.
 • Ze względu na nową strukturę oprogramowania komputerowego korzystającego z PFR, po raz pierwszy serwer zostanie ponownie uruchomiony po aktualizacji oprogramowania komputerowego, zajmie około 10 minut przy pierwszym ponownym uruchomieniu, aby ukazać proces aktualizacji, przy tym czasie ekran będzie wyłączony, a system LED będzie mrugał na zielono/amber, po pierwszych 3 minutach niebieska wskaźnik LED identyfikatora będzie solidna, po zakończeniu procesu identyfikator LED zostanie wyłączony, a system ponownie się włączy, po ponownym uruchomieniu serwera po ekranie. Czas, aby urzekać proces aktualizacji oprogramowania operacyjnego, jest to oczekiwane zachowanie i przedstawione tylko w pierwszej części ponownego uruchomienia procesu aktualizacji oprogramowania oprogramowania.

Szczegółowe informacje na temat procedury aktualizacji znajdują się w pliku "Instrukcje odczytu i aktualizacji".

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu na poziomie produkcyjnym i programy narzędziowe do aktualizacji:

 • System BIOS — R01.01.0004
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.04.04.58
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.87.be6beeae
 • FRUSDR – 0,38
 • Poz. – 2.2.0.1553
 • CPLD — v3P4
 • sysfwupdt.efi — wersja 14.2, kompilacja 11


Wymagania dotyczące oprogramowania systemu

Aby zaktualizować stos oprogramowania systemowego do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, stos oprogramowania systemowego zainstalowanego obecnie na docelowym systemie serwerowym musi być zgodny z następującymi wymaganiami, w przeciwnym razie aktualizacja może nie działać:

 • — System BIOS — R01.01.0003 lub nowszy
 • — oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.81.99b20e11 lub nowsze
 • - FRUSDR — 0,35 lub nowsze
 • — CPLD — wersja 3p3 lub nowsza

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.