Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego rodziny Intel® Server Board M50CYP dla UEFI

19810
12/22/2022

Wprowadzenie

Zapewnia pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego Intel® Server Board rodziny M50CYP dla UEFI. (R01.01.0007)

Dostępne pliki do pobrania

 • Rozmiar: 27.6 MB
 • SHA1: 65E9F78AFBEE4A840E8695CF8DEA57E234716868

Szczegółowy opis

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu na poziomie produkcyjnym i programy narzędziowe do aktualizacji:

System BIOS — R01.01.0007

Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.04.04.202

Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.90.e5e4d391

FRUSDR – 0,44

Poz. – 2.2.0.1553

CPLD — v4P2

sysfwupdt.efi — wersja 16.0.7

Obsługiwane produkty

Rodzina Intel® Server Board M50CYP

Skontaktuj się z firmą Intel w celu spełnienia wymagań dotyczących przedprodukcji sprzętu.

Ważne informacje

 • Jeśli system BIOS wcześniej błysnęły limitem ITK z określonymi ustawieniami systemu BIOS, a następnie uaktualnić FW do R01.01.0005, te konkretne ustawienia systemu BIOS zostaną utracone po załadowaniu domyślnego naciśnięcia klawisza F9 w menu BIOS. Aby tego uniknąć, flashuj nową czapkę ITK z wymaganymi ustawieniami systemu BIOS na podstawie obrazu R01.01.0005 dołączonego do tego pakietu.
 • Od R01.01.0005 zaktualizował PCH SVN do 02, potrzebujesz dodać parametr "-recovery" podczas aktualizacji systemu BIOS, który ma niższy SVN do R01.01.0005 lub wyższej. (np. sysfwupdt.efi -u xxx.bin -recovery).
 • Jest to pakiet oprogramowania sprzętowego dla produkcji. Wszystkie aktualizacje dostarczone w tym pakiecie są instalowane wyłącznie w wbudowanym środowisku operacyjnym uEFI.
 • Nie modyfikuj żadnego z plików skryptów. Skrypty w formie pisemnej zapewnią najbardziej niezawodne wrażenia z aktualizacji.
 • Pakiet ten zawiera na "startup.nsh" funkcję sprawdzania wersji oprogramowania sprzętowego w bieżącym systemie, co pozwala upewnić się, czy system BIOS, oprogramowanie sprzętowe BMC, CPLD, FRU&SDR lub dane Pmem muszą zostać ponownie zainstalowane, jeśli wersja oprogramowania sprzętowego zainstalowana na docelowym systemie jest tą samą wersją tego pakietu. Skrypt aktualizacji pomija ten składnik i przejdzie do następnego. jeśli chcesz flash wszystkie oprogramowanie klawiszy FW, niezależnie od tego, czy jest to ta sama wersja, możesz edytować "startup.nsh" i dodać "#" przed tekstem "FwVerCheck.nsh", a następnie zapisać plik za pomocą zmiany lub również wykonać aktualizację pojedynczych składników plików UpdBIOS_CYP.nsh, UpdM50FruSdr_CYP.nsh, UpdCPLD_CYP.nsh, UpdBMC_CYP.nsh, UpdCPLDRecovery_CYP.nsh, UpdBMCRecovery_CYP.nsh oraz UpdatePmemFW.nsh.
 • Jeśli otrzymano nowy system M50CYP, firma Intel zaleca aktualizację systemu BIOS, BMC i regionu odzyskiwania CPLD, regularne "startup.nsh" lub "UpdBIOS_CYP.nsh" zaktualizuje obraz systemu BIOS, w tym region revocery, ale nie dla regionów odzyskiwania BMC i CPLD, możesz zaktualizować pliki exceconnecte "UpdBMCRecovery_CYP.nsh" i "updCPLDRecovery_CYP.nsh", aby zaktualizować BMC i CPLD FW, w tym ich region odzyskiwania.-
 • Po przeprowadzeniu początkowej aktualizacji pakiet zawiera autonomiczne pliki skryptów, które można uruchamiać pojedynczo.

Pliki te obejmują:

UpdBIOS_CYP.nsh, UpdM50FruSdr_CYP.nsh, UpdCPLD_CYP.nsh, UpdBMC_CYP.nsh, UpdCPLDRecovery_CYP.nsh, UpdBMCRecovery_CYP.nsh i UpdatePmemFW.nsh.

NIE używaj tych plików do czasu, aż system zostanie początkowo zaktualizowany za pomocą pliku startup.nsh.

WYMAGANIA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU

Aby zaktualizować stos oprogramowania systemowego do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, stos oprogramowania systemowego zainstalowanego obecnie na docelowym systemie serwerowym musi być zgodny z następującymi wymaganiami, w przeciwnym razie aktualizacja może nie działać:

System BIOS — R01.01.0006 lub nowszy

Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.04.04.202

Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.89.7e3b728b

FRUSDR – 0,42

Poz. – 2.2.0.1553

CPLD — v3P9

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY AKTUALIZACJI

 • Aby zakończyć proces aktualizacji CPLD/Pmem/BMC/FRUSDR/BIOS, musi wykonać startup.nsh, zaktualizuje CPLD/Pmem/BMC/FRUSDR/BIOS, a następnie system uruchomi się automatycznie. Po zresetowaniu ekranu wyłączy się, a niebieski identyfikator LED będzie włączony przez kilka minut. Po ukończeniu procesu aktualizacji identyfikator LED zostanie wyłączony, a system uruchomi się ponownie.
 • Ze względu na nową strukturę oprogramowania komputerowego wykorzystującego PFR, po raz pierwszy serwer zostanie ponownie uruchomiony po aktualizacji oprogramowania komputerowego, zajmie około 12 minut przy pierwszym ponownym uruchomieniu, aby oswoić proces aktualizacji, przy tym czasie ekran będzie wyłączony, a system LED będzie mrugał na zielono/amber, po pierwszych 3 minutach niebieska wskaźnik LED identyfikatora będzie solidna, po zakończeniu procesu identyfikator LED zostanie wyłączony, a system ponownie się włączy, po ponownym uruchomieniu serwera po ekranie.

Czas, aby urzekać proces aktualizacji oprogramowania operacyjnego, jest to oczekiwane zachowanie i przedstawione tylko w pierwszej części ponownego uruchomienia procesu aktualizacji oprogramowania oprogramowania.


OGÓLNA PROCEDURA INSTALACJI

1. Rozpakaj zawartość pakietu aktualizacji i skopiuj wszystkie pliki do katalogu głównego wymiennego nośnika (pendrive USB)

2. Podłącz pendrive USB do dowolnego dostępnego portu USB w systemie, aby został zaktualizowany

3. Zasilanie serwera i uruchamianie w powłoce uEFI

4. Proces aktualizacji oprogramowania sprzętowego rozpocznie się od automatycznego uruchamiania witryny Startup.nsh.

5. Po pomyślnym ukończeniu procesu aktualizacji systemu BIOS system uruchomi się automatycznie i wyładuje ekran w ciągu około 12 minut, po tym czasie serwer ponownie się włączy.

6. Po pierwszym ponownym uruchomieniu i opublikowaniu ekranu serwer może zostać ponownie uruchomiony po raz drugi.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.