Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego Intel® Server Board M50CYP (SFUP) dla systemu Windows* i Linux*

19813
6/8/2021

Wprowadzenie

Zapewnia pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board M50CYP (SFUP) dla systemu Windows* i Linux*. (R01.01.0003)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 68.5 MB
  • SHA1: 871634B90A475668C3832CA3708C6512C24CBAB4

Szczegółowy opis

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu na poziomie produkcyjnym i programy narzędziowe do aktualizacji:

System BIOS — R01.01.0003
Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.04.03.53
Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.81.99b20e11
FRUSDR – 0,35
Poz. – 2.2.0.1553
CPLD — wersja 3P3

sysfwupdt.efi — wersja 14.2, kompilacja 11

Obsługiwane produkty

Rodzina Intel® Server Board M50CYP
Skontaktuj się z firmą Intel w celu spełnienia przedprodukcji wymagań dotyczących obsługi sprzętu.

WYMAGANIA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU

Aby zaktualizować stos oprogramowania systemowego do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, stos oprogramowania systemowego zainstalowanego obecnie na docelowym systemie serwerowym musi być zgodny z następującymi wymaganiami, w przeciwnym razie aktualizacja może nie działać:

System BIOS — R01.01.0001 lub nowszy
Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2,78 lub nowsze
FRUSDR — 0,34 lub nowsze
CPLD — 3p2 lub nowsze

W przypadku wymagań dotyczących przedprodukcji sprzętu i oprogramowania, skontaktuj się z firmą Intel w celu uzyskania szczegółowych informacji.

WAŻNE UWAGI

  • Kontrola oprogramowania sprzętowego nie ma zastosowania, dlatego aktualizacje będą uruchamiane nawet wtedy, gdy wersje w systemie i w pakiecie SFUP są takie same.
  • NIE należy przerywać ani uruchamiać ponownie ani nie usuwać zasilania z systemu podczas procesu aktualizacji. Takie działanie może spowodować niewydajne działanie systemu.
  • NIE należy próbować wyładowywać oprogramowania systemowego po załadowaniu go do systemu. Takie działanie może spowodować niewydajne działanie systemu.
  • Wszystkie aktualizacje dostarczone w tym pakiecie są instalowane wyłącznie w środowisku operacyjnym Windows* i Linux*.
  • NIE modyfikuj żadnego z plików skryptów. Skrypty w formie pisemnej zapewnią najbardziej niezawodne wrażenia z aktualizacji.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.