Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego Intel® Server Board M50CYP (SFUP) dla systemu Windows* i Linux*

19813
12/30/2022

Wprowadzenie

Zapewnia pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board M50CYP (SFUP) dla systemu Windows* i Linux*. (R01.01.0007)

Dostępne pliki do pobrania

  • Rozmiar: 45.7 MB
  • SHA1: 78175FFC0543BF22FD02894B1700BE72E559C0D7

Szczegółowy opis

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu na poziomie produkcyjnym i programy narzędziowe do aktualizacji:

System BIOS — R01.01.0007

Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.04.04.202

Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.90.e5e4d391

FRUSDR – 0,44

Poz. – 2.2.0.1553

CPLD — v4P2

sysfwupdt — wersja 16.0.7

WAŻNE UWAGI


  • Kontrola oprogramowania sprzętowego nie ma zastosowania, dlatego aktualizacje będą uruchamiane nawet wtedy, gdy wersje w systemie i w pakiecie SFUP są takie same.
  • NIE należy przerywać ani uruchamiać ponownie ani nie usuwać zasilania z systemu podczas procesu aktualizacji. Takie działanie może spowodować niewydajne działanie systemu.
  • NIE należy próbować wyładowywać oprogramowania systemowego po załadowaniu go do systemu. Takie działanie może spowodować niewydajne działanie systemu.
  • Wszystkie aktualizacje zawarte w tym pakiecie są instalowane wyłącznie w środowisku operacyjnym Windows i Linux*.
  • Nie modyfikuj żadnego z plików skryptów. Skrypty w formie pisemnej zapewnią najbardziej niezawodne wrażenia z aktualizacji.

OBSŁUGIWANE PRODUKTY

Rodzina Intel® Server Board M50CYP.

Skontaktuj się z firmą Intel w celu spełnienia wymagań dotyczących przedprodukcji sprzętu.

ZAWARTOŚĆ SFUP

Windows*: katalog startup.bat i sysfwupdt_win, który zawiera plik wykonywalny dla systemu operacyjnego windowsx64 bit.

Linux*: katalog startup.sh i sysfwupdt_linux, który zawiera instalowaną pozycję .rpm dla RHEL, SLES i UBUNTU

AKTUALIZACJA: bios_cap_update.bat, bios_cap_update.sh, bios_update.bat, bios_update.sh, bmc_update.bat, bmc_update.sh, cpld_update.bat, cpld_update.sh, dimms_update.bat, dimms_update.sh, driver_install.bat, driver_uninstall.bat, frusdr_update.bat, frusdr_update.sh, startup.bat, startup.sh, sysfwupdt_install.sh, sysfwupdt_uninstall.sh

BIOS: R01010007_CoyotePass_LBG_ICX_UpdateCapsule_prd.bin

BMC: CoyotePass-bmc_prod_signed_cap_2.90.e5e4d391.bin

ME: NA

FD: NA

DIMM: fw_bwva1_2.2.0.1553_rel.bin

FRU: M50CYP2SB1U.fru, M50CYP2SBSTD.fru

Inne procesoryFRU: NA

SDR: M50CYP.sdr

CFG: master.cfg, sdr_update_noprompt.cfg

PDF: CR_FW_CRFW_2.2.0.1553_Intel_Optane_persistent_memory_200_series_FW_Release_Notes_1553.pdf

WYMAGANIA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU

Aby zaktualizować stos oprogramowania systemowego do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, stos oprogramowania systemowego zainstalowanego obecnie na docelowym systemie serwerowym musi być zgodny z następującymi wymaganiami, w przeciwnym razie aktualizacja może nie działać:

System BIOS — R01.01.0006 lub nowszy

Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.04.04.202

Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.89.7e3b728b

FRUSDR – 0,42

Poz. – 2.2.0.1553

CPLD — v3P9

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.