Interfejsy cmdlet Ethernet dla systemu Microsoft Windows* dla narzędzia PowerShell*

19814
2/23/2023

Wprowadzenie

Cmdlety Ethernet dla systemu Microsoft Windows* dla narzędzia PowerShell*

Dostępne pliki do pobrania

  • Microsoft Windows*
  • Rozmiar: 463.2 KB
  • SHA1: 5AE38081219EDDF1C9C74C30E3D8940914EAA427

Szczegółowy opis

Informacja o zmianie, 10 marca 2023 r.:

Co zostało zaktualizowane: Informacje o wersji 28.0 zostały zaktualizowane w celu uwzględnienia następujących informacji

  • Zaktualizowano naprawiony problem dotyczący funkcji przekrwiania może się nie udać po ponownym uruchomieniu systemu.
  • Dodano tryb Switchdev znanego problemu z konfiguracją mostu Linux.

================================

Przegląd

Ten plik do pobrania zawiera poleceń cmdlet ethernet dla systemu Microsoft* Windows* dla narzędzia PowerShell*, które umożliwiają uzyskanie informacji, konfigurację ustawień lub debugowanie problemów z obsługiwanymi urządzeniami Intel® Ethernet. Nie wszystkie urządzenia i systemy operacyjne obsługują wszystkie polecenia cmdlet.

— Cmdlety Ethernet są obsługiwane na urządzeniach z serii Intel® Ethernet 700 i nowsze.

— Logowanie oprogramowania sprzętowego jest obsługiwane wyłącznie na urządzeniach z serii Intel® Ethernet 800.

Logowanie oprogramowania sprzętowego


W systemie Windows korzystasz z poleceń cmdlet sterowników PowerShell i Ethernet, aby ustawić konfigurację dzienników oprogramowania sprzętowego i wygenerować dzienniki.

Dzienniki oprogramowania sprzętowego są generowane w formacie binarnym i muszą być dekodowane przez obsługę klienta. Gromadzone informacje są związane wyłącznie z oprogramowaniem sprzętowym i sprzętem w celach debugowania.

Wymagania wstępne


Musisz mieć zainstalowany najnowszy sterownik podstawowy i NVM.

Instalacji


W przypadku większości urządzeń Intel Ethernet:

1. Pobierz plik zip za pomocą poleceń cmdlet sterownika Ethernet z Centrum pobierania firmy Intel.

2. Zapisz plik zip w systemie, który próbujesz debugować.

3. Rozpakuj pliki z pliku zip.

4. W rozpakowywanych plikach kliknij dwukrotnie na Ethernet_Cmdlets.exe.

Cmdlets automatycznie zainstaluje się w katalogu modułu PowerShell bieżącego użytkownika (na przykład do C:\Users\Administrator\Documents\WindowsPowerShell\Modules\IntelEthernetCmdlets).

Po instalacji można korzystać z poleceń cmdlet bez ręcznego importowania modułu.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z dołączoną instrukcją readme.txt lub pobranie podręcznika użytkownika karta Intel® Ethernet oraz readme.txt.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.