Intel® Ethernet poleceń cmdlet dla systemu Microsoft Windows* dla narzędzia PowerShell* i karta sieciowa Intel® Ethernet z serii E810

19814
5/20/2022

Wprowadzenie

Intel® Ethernet poleceń cmdlet dla systemu Microsoft Windows* dla narzędzia PowerShell* i karta sieciowa Intel® Ethernet z serii E810

Dostępne pliki do pobrania

  • Microsoft Windows*
  • Rozmiar: 173.7 KB
  • SHA1: 7D8E51A1F584BFD4B7ECF2C615E0BE5C2D6CD7E2

Szczegółowy opis

Przegląd

To pobieranie zawiera pliki cmdlet dla systemu Microsoft Windows* dla narzędzia PowerShell*, do użytku z kartami sieciowymi Intel(R) Ethernet. Nie wszystkie urządzenia i systemy operacyjne obsługują wszystkie polecenia cmdlet.

Instalacja skopiuje pliki cmdlet do systemu i umożliwi korzystanie z nich bez ręcznego importowania modułu.

W systemie musi być zainstalowany najnowszy sterownik podstawowy i NVM.

Instalacji

============
1. Pobierz plik zip.
2. Rozpakuj pliki z pliku zip.
3. W rozpakowywanych plikach kliknij dwukrotnie na PROSet_Driver_Cmdlets.exe.

Cmdlets automatycznie zainstaluje się w katalogu modułu PowerShell bieżącego użytkownika (na przykład do C:\Users\Administrator\Documents\WindowsPowerShell\Modules\IntelNetCmdlets).

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dołączoną instrukcją readme.txt lub pobierz podręcznik użytkownika karta Intel® Ethernet oraz readme.txt.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.