Sterownik zintegrowanego koncentratora czujników (ISH) dla systemu Windows® 10 i Windows 11* dla elementu laptopa Intel® NUC P14E

19819
7/12/2021

Wprowadzenie

Zapewnia sterownik zintegrowanego koncentratora czujników (ISH) dla systemu Windows® 10 dla elementu laptopa Intel® NUC P14E.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 2.7 MB
  • SHA1: FDA42B6C22241050E0E8F0DB37AA520F64DCC32D

Szczegółowy opis

Celu

Pakiet ten zawiera sterowniki do koncentratora zintegrowanych czujników (ISH) w elemencie laptopa Intel® NUC P14E za pomocą systemu Windows® 10 i Windows 11*.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.