Usługi hotkey dla systemu Windows® 10 dla elementu laptopa Intel® NUC P14E

19822
11/7/2022

Wprowadzenie

Zapewnia sterownik usługi skrótu dla systemu Windows® 10 dla elementu laptopa Intel® NUC P14E.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 3.7 MB
  • SHA1: B4C438D1338D39D681655CF4A2A33CA291F27CAB

Szczegółowy opis

Pakiet ten zawiera sterowniki do usług skrótu klawiszowego dla elementu laptopa Intel® NUC P14E z systemem Windows® 10 lub Windows 11*.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.