Pakiet NVM Downgrade dla kart sieciowych Intel® Ethernet z serii 700 (wyłącznie od 8.40 do 7.10)

19833
7/22/2021

Wprowadzenie

Zapewnia pakiet NVM Downgrade dla kart sieciowych Intel® Ethernet z serii 700. (jedynie od 8,40 do 7.10)

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 201.2 MB
 • SHA1: C3BA92EA27C5D74382252379B388CE4D670FA2BE

Szczegółowy opis

Przegląd

Uwaga: pliki te dotyczą jedynie obniżenia poziomu Z NVM 8.40 na NVM 7.10.

Pobierz pakiet NVM downgrade dla kart sieciowych Intel® Ethernet

Przeczytaj zanim użyjesz plików do obniżenia wersji

Chociaż aktualizacje I obniżenie poziomu NVM korzystają z tego samego zestawu narzędzi, kolejność operacji została cofnięta. Narzędzie do obniżenia poziomu w pierwszej kolejności wykonuje, a następnie instaluje dopasowane sterowniki.

Ten pakiet plików do pobrania obsługuje jedynie następującą ścieżkę obniżenia poziomu:

Obecna wersja NVM: 8.40

Obsługiwana wersja obniżonej wersji: 7.10

Wersja(-a) obniżenia wersji oprogramowania/sterownika: 24.3, 24.4, 24.5

Zawarte pliki

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_to_v7_10.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_ESX.e.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_FreeBSD.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_Linux.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_Windows.exe

Powiązane tematy

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.