Sterownik Windows* dla Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J i RS3P4GF016J

19839
3/9/2022

Wprowadzenie

Sterownik windows* dla kontrolerów Intel® Storage Controller drugiej generacji w trzech trybach, obsługujących wyłącznie technologię JBOD (przejście).

Dostępne pliki do pobrania

  • Rodzina systemów Windows 10*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Rozmiar: 1.9 MB
  • SHA1: 2E6D59AEEF86226165D76EC2C4997A6F89DE7AA8

Szczegółowy opis

Celu
Instaluje sterownik windows* dla następujących Intel® Storage Controller obsługujących wyłącznie JBOD (przejście):

  • Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J (NVMe+SAS+SATA)
  • Intel® Storage Adapter RS3P4GF016J (SAS+SATA)

Ważne
Sterowniki w tym pakiecie dla systemu Windows 10 i Windows Server aktywowały poprawki zabezpieczeń firmy Microsoft.
Użytkownicy wdrażający te sterowniki muszą dokonać przeglądu KB4482887 przed aktualizacją/instalacją sterownika.
Jeśli aktualizacja/instalacja sterownika jest wykonywana bez prawidłowego poziomu poprawki systemu operacyjnego, może nastąpić awaria systemu.

Informacje o pakiecie
Wersja sterownika = 2.61.38.0
Obsługiwane systemy operacyjne (OS) = Windows Server 2022, 2019, 2016; Windows 10
Uwaga: system operacyjny musi być również obsługiwany przez serwerowe płyty główne Intel® lub system, na którego zainstalowano kontroler RAID. Zobacz listę obsługiwanych systemów operacyjnych dla serwerowych płyt głównych Intel® Server Board.

Co nowego?
Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy i instrukcje instalacji.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.