Sterownik Linux* dla Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J i RS3P4GF016J

19840
11/10/2022

Wprowadzenie

Zapewnia sterownik linux* dla kontrolerów pamięci masowej Intel® trzeciej generacji z obsługą technologii JBOD (przejście).

Dostępne pliki do pobrania

  • Ubuntu Family*, Rodzina systemów SUSE Linux*, Rodzina systemów Red Hat Linux*
  • Rozmiar: 78 MB
  • SHA1: B3ED8559C2215567FA4045A292CD0F3C0C0D7684

Szczegółowy opis

Celu
Instaluje sterownik systemu Linux* dla następujących Intel® Storage Controller obsługujących wyłącznie JBOD (przejście):

  • Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J (NVMe+SAS+SATA)
  • Intel® Storage Adapter RS3P4GF016J (SAS+SATA)

Informacje o pakiecie
Wersja sterownika = ph24.0-43.00.00.00
Obsługiwane systemy operacyjne (OS) =

  • RHEL* 7 (U7-U9) x64, RHEL* 8 (U3-U6) x64, RHEL 9
  • SLES* 12 (SP3-SP5) x64, SLES* 15 × 64 (U1-U3)
  • Ubuntu* (wszystkie wersje) x64

Uwaga: system operacyjny musi być również obsługiwany przez serwerowe płyty główne Intel® lub system, na którego zainstalowano kontroler RAID. Zobacz listę obsługiwanych systemów operacyjnych dla serwerowych płyt głównych Intel® Server Board.

Co nowego?
Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy i instrukcje instalacji.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.