Narzędzia administracyjne do Intel® Network Adapters

2593
12/6/2018

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje wersję 23.5 narzędzi administracyjnych dla Intel® Network Adapters.

Dostępne pliki do pobrania

  • Linux*
  • Rozmiar: 7 MB
  • SHA1: 1C7C32A936EAA75B794EE503FA719A28F4AA1ED6
  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 9.9 MB
  • SHA1: E43B7809AE12E7088B6F835FFF2AEAB958C4C7A4

Szczegółowy opis

Co nowego?

Zapoznaj się z readme w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Informacje o sterownikach intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogły zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.