Narzędzia administracyjne do Intel® Network Adapters

2593
12/14/2018

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje wersję 23.5.1 narzędzi administracyjnych do Intel® Network Adapters.

Dostępne pliki do pobrania

  • Linux*
  • Rozmiar: 7 MB
  • SHA1: C3046FF4D53A259F177C31A860D8DF311700C3F8
  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 9.9 MB
  • SHA1: A34B6FA5DDA2CE0B4A2B745E43C18059B57062D9

Szczegółowy opis

Co nowego?

Zapoznaj się z readme w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Informacje o sterownikach intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogły zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.