Narzędzia administracyjne do Intel® Network Adapters

2593
6/27/2019

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje wersję 24.1 narzędzi administracyjnych dla Intel® Network Adapters.

Dostępne pliki do pobrania

 • Linux*
 • Rozmiar: 6.8 MB
 • SHA1: 7622B219FE419F15712B718B7DC648FBC6141595
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 10.6 MB
 • SHA1: 3AB70F6C80A8A2A4F3E70BC7D0788E56902F25BB

Szczegółowy opis

Co nowego?

 • Obsługa Intel® Ethernet Connection (10) I219-LM
 • Obsługa Intel® Ethernet Connection (10) I219-V
 • Pomoc techniczna dla systemu Microsoft* Windows* 10, wersja 1903
 • Pomoc techniczna dla systemu Microsoft Windows Server* 2019, wersja 1903
 • Usunięto obsługę pakietu Receive Segment Coalescing (RSC) z systemu Microsoft Windows Server 2019, wersja 1903

Informacje o sterownikach intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogły zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.