Narzędzia administracyjne do Intel® Network Adapters

2593
8/16/2019

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje wersję 24.2 narzędzi administracyjnych dla Intel® Network Adapters.

Dostępne pliki do pobrania

  • Linux*
  • Rozmiar: 6.8 MB
  • SHA1: 00F32036A5C57D42973A52143945945C12073AD8
  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 10.6 MB
  • SHA1: E89134AB5A6D0FC53AA47324DF9CF411FF2CE3F1

Szczegółowy opis

Co nowego?

Zapoznaj się z informacjami o wersji w pliku readme.txt, aby uzyskać instrukcje instalacji, obsługiwany sprzęt, co nowego, poprawki błędów i znane problemy.

Informacje o sterownikach intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogły zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.