Narzędzia administracyjne do Intel® Network Adapters

2593
11/4/2019

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje wersję 24.3 narzędzi administracyjnych dla Intel® Network Adapters.

Dostępne pliki do pobrania

  • Linux*
  • Rozmiar: 6.9 MB
  • SHA1: BB5EEB331BC5F62A978093BF48B9CB2A709E1856
  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 10.7 MB
  • SHA1: 3E8CDC824A6CE2A4FFD0134BFAB6C8201D0A4C25

Szczegółowy opis

Co nowego?

Zapoznaj się z informacjami o wersji w pliku readme.txt, aby uzyskać instrukcje instalacji, obsługiwany sprzęt, co nowego, poprawki błędów i znane problemy.

Informacje o sterownikach intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogły zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.